komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Audítori EÚ vykonávajú audit toho, ako Komisia riadi riziko podvodov vo výdavkoch

Európsky dvor audítorov uverejnil prehľad o audite opatrení Európskej komisie na zníženie podvodov. Prehľady o audite sú novým typom publikácií audítorov EÚ. Obsahujú základné informácie založené na prípravnej práci, ktorá sa vykonala pred začiatkom audítorskej úlohy, a uverejňujú sa po ohlásení auditu. Sú koncipované ako zdroj informácií pre tých, ktorí sa zaujímajú o danú politiku a/alebo programy, ktoré sú predmetom auditu.

Audítori v súčasnosti vykonávajú audit toho, ako Komisia riadi riziko podvodov vo výdavkoch EÚ. Audit sa zameria na predchádzanie podvodom a reakciu na podvody a podieľať sa na ňom budú MVO, akademici a prokurátori, ako aj Europol a Eurojust.

Podľa prieskumu Eurobarometra z roku 2015 o vnímaní podvodov a korupcie ovplyvňujúcich rozpočet EÚ sa 71 % respondentov domnievalo, že k podvodom dochádza „pomerne často”, a 60 % malo pocit, že „korupcia v inštitúciách EÚ je výrazná“. Ide o podstatný nárast v porovnaní s bleskovým prieskumom Eurobarometra z roku 2008, keď si 54 % respondentov myslelo, že k podvodom dochádza pomerne často a 44 % sa domnievalo, že v inštitúciách EÚ dochádza ku korupcii.

Viac..  R. Raši: Krajiny EÚ chcú o jeden rok predĺžiť zúčtovanie starších eurofondov

Podvody je ťažké merať. Dokázať ich možno len prostredníctvom trestnoprávneho konania. V roku 2016 sa podľa údajov Európskej komisie, členských štátov a kandidátskych krajín odhadovala celková hodnota podvodov zistených v rámci rozpočtu EÚ na 391 mil. EUR. Tento odhad však môže byť príliš nízky, čo spôsobuje niekoľko faktorov týkajúcich sa spôsobu, akým sa tieto údaje zhromažďujú a vykazujú.

Audit sa vykonával pod vedením člena Dvora audítorov Juhana Partsa. Uverejnenie záverečnej audítorskej správy sa plánuje na jar roku 2018.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices