LEHNE, Klaus-Heiner
Klaus-Heiner Lehne, predseda Európskeho dvora audítorov. PHOTO: © European Union- EP.

Európsky dvor audítorov uverejnil svoj plán práce na rok 2018

Plán práce obsahuje podrobné údaje o osobitných správach, ktoré audítori EÚ plánujú uverejniť v roku 2018, a zároveň poskytuje informácie o výročných správach tejto inštitúcie a procese plánovania práce. Audítori plánujú v roku 2018 vypracovať celkovo približne 90 publikácií vrátane výročných správ, osobitných správ a stanovísk.

„V tomto pláne práce sú stanovené prioritné oblasti, na ktoré sa v roku 2018 sústredíme“, uviedol Klaus-Heiner Lehne, predseda Európskeho dvora audítorov. „Zahrnieme širokú škálu otázok, ktoré odzrkadľujú problémy, pred ktorými EÚ v súčasnosti stojí, ako je udržateľné využívanie prírodných zdrojov, rast a inklúzia, migrácia a výzvy súvisiace s globálnym rozvojom, jednotný trh a zodpovedná a efektívna Európska únia.“

Plán práce bude obsahovať informačný dokument o budúcnosti rozpočtu EÚ v rámci príspevku
k diskusii o strednodobom finančnom rámci Únie, ako aj informačné dokumenty o zjednodušení
politiky súdržnosti a programu Horizont 2020 a o budúcnosti SPP.

Vykoná aj audity opatrení EÚ súvisiacich s bezpečnosťou potravín, dezertifikáciou v EÚ,
nástrojom EÚ pre utečencov v Turecku, trustovým fondom EÚ pre Afriku, transparentnosťou
financovania MVO, Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov
a predchádzaním konfliktom záujmov/etikou v inštitúciách EÚ. Ďalšou prioritnou úlohou bude
situačná správa o doprave a mobilite. Všetky tieto správy budú uverejnené v priebehu roka 2018.

Viac..  M. Wlachovský: Treba vysvetľovať verejnosti, že členstvo v EÚ a NATO nemá pre Slovensko alternatívu

Úlohy uvedené v tomto pláne práce boli vybrané na základe komplexného procesu plánovania,
v rámci ktorého posúdili najnovší vývoj v EÚ a konzultovali so zainteresovanými stranami,
predovšetkým s Európskym parlamentom.

Predseda Lehne predstaví plán práce na rok 2018 Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu
rozpočtu dňa 20. novembra 2017.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices