europsky parlament
Plenárne zasadnutie poslancov Európskeho parlamentu. PHOTO: © European Union- EP.

PREHĽAD: Toto je program europarlamentu, riešiť bude najmä budúcnosť Európy a bezpečnosť

Poslanci Európskeho parlamentu sa na najbližšom plenárnom zasadnutí budú zaoberať budúcnosťou Európy, vraždou maltskej novinárky a problémovými úvermi. Reč bude aj o bezpečnosti, vyslaných pracovníkoch, využívaní bezpečnejších hnojív v EÚ a diskriminácii Rómov.

Samit EÚ a budúcnosť Európy

Poslanci budú v utorok diskutovať s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom o záveroch samitu lídrov členských štátov, ktorý sa koná v Bruseli v dňoch 19. – 20. októbra. Hlavnými témami samitu sú migrácia, azyl, obrana a rokovania o brexite. 

Rozprava o slobode médií po vražde maltskej novinárky

Predstavitelia politických skupín v EP budú v utorok, v nadväznosti na brutálnu vraždu maltskej novinárky Daphne Caruany Galizie, ktorá okrem iného pracovala na témach súvisiacich s panamskými dokumentmi, korupciou a pašovaním drog, diskutovať o slobode médií a ochrane novinárov v EÚ.

Problémové úvery: ochrana investorov a ekonomiky EÚ
Zjednodušenie a sprehľadnenie balíkov úverových pohľadávok pred ich predajom investorom je zámerom novej legislatívy, o ktorej budú poslanci hlasovať vo štvrtok.

Zavedenie spoločného elektronického systému, ktorý by urýchlil kontroly na vonkajších hraniciach schengenského priestoru a zaregistroval všetky doň vstupujúce osoby spoza hraníc Únie, bude v stredu predmetom rozpravy a hlasovania poslancov.

Vyslaní pracovníci: Príprava na rokovanie EP s členskými štátmi

Poslanci by mali odobriť mandát EP na rokovania s Radou (ministrov) EÚ o konečnom znení nových pravidiel týkajúcich sa vysielania pracovníkov.

Vyhlásenie víťaza Sacharovovej ceny za rok 2017

Predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani vyhlási vo štvrtok víťaza tohtoročnej Sacharovovej ceny za slobodu myslenia. O laureátovi prestížneho ocenenia rozhodne o niečo skôr v ten istý deň predseda EP a lídri politických skupín.

Výzva na postupné ukončenie využívania glyfozátu do roku 2020

Viac..  Týždeň v EP: Boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí v online prostredí či zabránenie znečisťovaniu morí

Poslanci budú v utorok hlasovať o návrh výboru EP pre životné prostredie, podľa ktorého by od decembra 2020 malo byť používanie herbicídov na báze glyfozátu zakázané. Využívanie glyfozátu do tohto dátumu by zároveň malo byť postupne obmedzované.

Podpora využívania organických a bezpečnejších hnojív v EÚ

Poslanci budú v pondelok diskutovať a v utorok hlasovať o legislatívnom návrhu, ktorý by mal uľahčiť prístup inovatívnych hnojív vyrobených z organických alebo recyklovaných materiálov na trh celej EÚ. Súčasťou nových pravidiel by podľa poslancov malo byť aj postupné znižovanie stropov pre ťažké kovy ako kadmium vo fosforečných hnojivách, a to za účelom zníženia ich zdravotných a environmentálnych rizík.

Ochrana oznamovateľov v celej EÚ
Oznamovatelia konajúci vo verejnom záujme si zaslúžia riadnu ochranu a podporu a EÚ by mala v tejto súvislosti prijať účinné pravidlá. Vyplýva to z návrhu uznesenia, o ktorého texte budú poslanci diskutovať v pondelok a hlasovať v utorok.

Boj proti diskriminácii Rómov v EÚ

Členské štáty a EÚ zlyhávajú vo svojich snahách o zabezpečenie rovnakých práv pre Rómov. Poslanci budú preto v pondelok diskutovať o spôsoboch, ako bojovať s diskrimináciou Rómov v EÚ, a v utorok prijmú uznesenie, ktoré by malo priniesť konkrétne návrhy aplikovateľné na národnej a úniovej úrovni.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices