Bendt Bendtsen, PHOTO © European Union

Spotreba energií budov členských štátov má byť efektívnejšia, EÚ navrhuje zmeny aktuálnej smernice

Únia chce šetriť energiu v budovách členských štátov. Do roku 2050 sa má ich infraštruktúra a spôsob renovácie celkom zmeniť.

Budovy členských štátov EÚ míňajú najviac energie, a to až 40 %. Výbor Európskeho parlamentu pre priemysel, výskum a energetiku navrhuje aktualizáciu súčasnej smernice. Energetickú spotrebu budov v Únii chce ešte viac zefektívniť do roku 2050. Výbor už teraz schválil pravidlá so zameraním na úsporu energií, ktorá má v konečnom dôsledku pozitívne ovplyvniť aj ceny.

S vidinou energetickej efektívnosti a úspory poslanci vstupujú aj do interiéru. Do všetkých nových budov chcú totiž pridať zariadenia potrebné pre elektrické vozidlá, to zahŕňa napríklad stanice na nabíjanie či väčší počet parkovacích miest. Okrem toho chcú skvalitniť aj samotný vzduch a zaviesť efektívnejšie monitorovanie výkonu energií.

Podľa slov Bendta Bendtsena z poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany, musia konkrétne kroky podstúpiť najmä členské štáty. V parlamente sme dosiahli silnú väčšinu na zavedenie inovácií do oblasti energetickej efektívnosti. Je dôležité, aby členské štáty preukázali svoj záväzok a podnikli konkrétne kroky. To znamená aj zdôrazniť prioritu zmien investorom a umožniť verejným autoritám investovať do chodu týchto budov.“ 

Ďalšími krokmi zo strany Výboru sú pojednávania s ministrami Rady EÚ.

Viac..  M. Beňová: Oprava výrobku musí priniesť výhodu v podobe úspory peňazí

O jen

Odporúčame pozrieť

Komisia navrhuje predĺžiť núdzové opatrenia v oblasti energetiky o jeden rok

Komisia navrhla Rade predĺženie platnosti niekoľkých núdzových opatrení EÚ zavedených minulý rok na riešenie energetickej krízy. Hoci je …

Consent choices