O rozvoj európskeho projektu CANAPE sa môžeš zaslúžiť cez Úrad pobrežia Broads, ktorý rieši vývoj rašelinových ekosystémov

Broads je medzinárodne dôležité a chránené mokradné prostredie so štatútom ekvivalentným národnému parku. Úrad pobrežia získal finančné prostriedky na európsky projekt CANAPE, ktorý je financovaný z programu INTERREG pre Severné more a zameriava sa na vývoj nových metód pre rašelinové ekosystémy.

V súčasnosti hľadáme nadšeného a odhodlaného jednotlivca na pozíciu projektového manažéra projektu CANAPE na dobu určitú, jeho/jej hlavným príjemcom bude Úrad pre štipendiá.

Povinnosti pracovníka:

  • Plánovanie projektov, riadenie a monitorovanie mesačných zmien,
  • dokončenie projektových výstupov aj správ o pokrokoch spoločnosti,
  • úzka spolupráca s partnermi projektu a udržiavanie kontaktov so zainteresovanými stranami.

Čím sa musí uchádzač preukázať?

  • Dobrými komunikačnými a interpersonálnymi schopnosťami,
  • zručnosťami s riadením projektov vrátane finančnej oblasti.

Elektronické formuláre žiadostí si môžete stiahnuť a odoslať na emailovú adresu jobs@broads-authority.gov.uk . Uzávierka žiadostí je do 20. novembra 2017. 

Viac informácií nájdete TU.  

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracovali Miroslav Hajnoš a Michaela Kováčová.

O mib

Odporúčame pozrieť

M. Lexmann: Totalitný režim čínskej komunistickej strany predstavuje veľkú bezpečnostnú a ekonomickú hrozbu

„Totalitný režim čínskej komunistickej strany predstavuje veľkú bezpečnostnú a ekonomickú hrozbu a je potrebné aby …

Consent choices