Zitnanska
Konferencia “Ako zlepšiť prístup lekárov k ľuďom s mentálnym postihnutím.” PHOTO: Kancelária JŽ.

Jana Žitňanská: Pacientom s mentálnym postihnutím chýbajú lekári, ktorí by sa im venovali komplexne

Ako zlepšiť prístup lekárov k ľuďom s mentálnym postihnutím, bolo ústrednou témou konferencie, ktorú dnes zorganizovala europoslankyňa Jana Žitňanská v Informačnej kancelárii Európskeho parlamentu. Na podujatie boli prizvaní lekári, pedagógovia, odborníci v tejto oblasti ale aj samotní rodičia detí s autizmom, Downovým syndrómom či iným typom postihnutia. Cieľom konferencie bolo najmä spojiť všetky dotknuté strany tejto problematiky a otvoriť tak debatu, ktorá na Slovensku dlho chýbala. 

PHOTO: Kancelária JŽ.

Konferencia nadviazala na prieskum, ktorý na jar tohto roka uskutočnila kancelária europoslankyne. V rámci neho boli zozbierané údaje od rodičov a občianských združení ilustrujúce prístup všeobecných lekárov, zubných lekárov a iných špecialistov k ľuďom s mentálnym postihnutím. Z 370 odpovedí vyplynulo, že aj keď je prístup mnohých lekárov k týmto pacientom veľmi dobrý, väčšina má problémy s komunikáciou a tiež trpí nedostatkom potrebného času. Preto je neraz sťažená aj diagnostika, prípadne sa prítomné zdravotné problémy neriešia dostatočne komplexne.

Ďalším dôležitým zistením prieskumu bolo, že osoby, ktoré sa starajú o svojich blízkych s mentálnym postihnutím, musia často pri ceste za kompetentným lekárom prekonávať veľké vzdialenosti, ale aj finančné bariéry súvisiace s cestovaním. Respondenti zároveň poukázali na chýbanie databázy kontaktov na lekárov, ktorí majú ochotu a skúsenosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pacientom s mentálnym postihnutím. Aj preto sa Jana Žitňanská rozhodla tieto “príklady dobrej praxe” od rodičov takýchto detí zozbierať a publikovať na svojej webovej stránke.

PHOTO: Kancelária JŽ.

Téma poskytovania zdravotnej starostlivosti pre ľudí s mentálnym postihnutím je veľmi široká. Aj preto sme prostredníctvom infožiadostí kontaktovali slovenské vysoké školy zdravotníckeho zamerania s otázkou, akou formou a v akom rozsahu poskytujú medikom a iným zdravotníckym pracovníkom vzdelanie v tejto oblasti. Kontakt s pacientom s mentálnym postihnutím má totiž svoje špecifiká.” – povedala organizátorka konferencie europoslankyňa Jana Žitňanská pričom dodáva, že ak chceme problematiku vzdelávania riešiť komplexne, nemôžeme zabúdať ani na sústavné vzdelávanie lekárov.

V súvislosti so vzdelávaním medikov na konferencii profesorka Mária Šustrová povedala:Musíme vychovávať zdravotníkov aj pedagógov, pretože si dovolím tvrdiť, že najmä pokiaľ ide o oblasť mentálneho postihnutia máme veľké nedostatky. Žiaľ, aj keď som vyškolila už mnohých mladých lekárov, súčasné nastavenie systému v zdravotníctve nie je dostatočne motivujúce, aby v praxi pokračovali.”  Popredná slovenská odborníčka zároveň vysvetlila, že kvalitné a zároveň citlivé vyšetrenie týchto pacientov si vyžaduje aj viac času. Lekár však musí zdravotnej poisťovni vykazovať počty vykonaných vyšetrení či ošetrení, pričom čas potrebný na komunikáciu s pacientom so špecifickými potrebami nie je zohľadnený.

Viac..  Eugen Jurzyca: Je dobre, že pre médiá budú platiť rovnaké pravidlá vo všetkých členských krajinách

Profesor Jozef Glasa dopĺňa: “Chýba nám aj definovanie štandardov poskytovania zdravotnej starostlivosti. Napríklad, aký čas by mal byť “štandardný” pri vyšetrení pacienta s autizmom? Tieto zmeny v systéme však môžu prísť po účinnom po tlaku zo strany spoločnosti, osobitne všetkých zainteresovaných, pričom aj táto konferencia je pre tieto úsilia dobrým začiatkom. Štandardy by sa však nemali týkať len zdravotnej starostlivosti, ale aj vzdelávania príslušných odborníkov.” 

PHOTO: Kancelária JŽ.

Jana Žitňanská v rámci prieskumu oslovila aj 30 zariadení sociálnych služieb s otázkou, ako sú spokojné s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pre svojich klientov. Aj keď z prieskumu vyplynulo, že jednotlivé inštitúcie sú s poskytovaním zdravotnej starostlivosti spokojné, Stefi Nováková zo Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím a riaditeľka Domu Svitania upozorňuje:Navštívila som počas mojej praxe mnohé zariadenia sociálnych služieb. Už len pri priamom kontakte s klientmi vie aj laik posúdiť, že títo ľudia majú napríklad chrup v zlom stave.” Nováková vysvetľuje, že prístup k preventívnym prehliadkam a k samotnému vyšetreniu je aj pre samotný personál zariadení z dôvodu nedostupnosti odborníkov, ktorí vedia s týmito ľuďmi pracovať, komplikovaný.

Podľa europoslankyne Jany Žitňanskej, ktorá problematiku dlhodobo konzultuje s odborníkmi, nie je dôvodom skorých úmrtí ľudí s mentálnym postihnutím samotné postihnutie, ale práve nedostatky v oblasti preventívnych prehliadok a málo komplexný prístup k ich zdravotným problémom. Privítala preto osobitne aj účasť zástupcov Ministerstva zdravotníctva na konferencii, ktorí prisľúbili zintenzívnenie spolupráce na potrebných systémových riešeniach.

O dac

Odporúčame pozrieť

L. Ď. Nicholsonová: Európske preukazy odstránia diskrimináciu ľudí so zdravotným postihnutím pri cestovaní

Ľudia so zdravotným postihnutím čelia diskriminácii v rôznych oblastiach života, preto je dôležité odstraňovať ich …

Consent choices