Socialny samit
Antonio Tajani, Jean-Claude Juncker, Jüri Ratas. PHOTO: © European Union.

Európska únia prijala pilier sociálnych práv. Ide o odporúčania, nie právny dokument

GÖTEBORG / Európska únia v piatok na neformálnom samite prijala európsky pilier sociálnych práv. Tvorí ho dvadsať princípov, podľa ktorých by mala byť formulovaná budúca európska sociálna politika. Dokument je súborom doporučení, právnu záväznosť teda nemá.

Podpisom tohto piliera sa skončila hlavná časť sociálneho samitu. Druhou časťou je pracovný obed, na ktorom budú šéfovia členských krajín diskutovať o možno rozšírení výmenného programu Erasmus. Dokument o sociálnych právach je rozdelený na tri kapitoly. Prvá sa týka rovných príležitostí a prístupu na trh práce, druhá kapitola pracovných podmienok a tretia kapitola je zameraný na sociálnu ochranu a začleňovanie.

Myšlienku sociálneho piliera pred dvoma rokmi predstavil predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Vyhlásenie piliera potvrdili svojimi podpismi Juncker, predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani a estónsky premiér Jüri Ratas, ktorého krajina v súčasnosti predsedá Únii. „Naša Únia bola v jadre vždy sociálnym projektom. Je to viac ako len jednotný trh, viac ako peniaze a viac ako euro. Je to o našich hodnotách a o spôsobe nášho života,“ uviedol Juncker.

Text sa dotýka aj práva na vzdelanie, rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, ale aj prístupu k sociálnemu bývaniu. Český premiér Bohuslav Sobotka ale poznamenal, že pilier vychádza z toho, že oblasť sociálnej politiky je naďalej v kompetencii jednotlivých členských štátov. „To znamená, že nejde o nejakú snahu harmonizovať kompletne sociálnu politiku Európskej únie, ale skôr deklarovať určité politické princípy, ku ktorým by sa jednotlivé členské krajiny mali približovať,“ uviedol Sobotka.

Viac..  K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

Podľa preambuly piliera by mal Európsky pilier sociálnych práv slúžiť ako vodítko na ceste k efektívnym výsledkom v oblasti zamestnanosti a sociálnej oblasti pri riešení súčasných a budúcich výziev, ktoré sú priamo zamerané na uspokojenie potrieb ľudí.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Odporúčame pozrieť

Donald Tusk

K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

K Európskej únii, transatlantickej spolupráci a NATO neexistuje alternatíva. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk …

Consent choices