European Solidarity Corps
Európsky zbor solidarity. PHOTO: © European Union.

Rada EÚ prijala všeobecné smerovanie právneho rámca pre Európsky zbor solidarity

Ministri členských štátov EÚ v Rade pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport dospeli k dohode v súvislosti s návrhom Komisie, podľa ktorého má mať Európsky zbor solidarity svoj vlastný rozpočet a právny rámec.

Komisár pre rozpočet a ľudské zdroje Günther H. Oettinger, komisár pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport Tibor Navracsics a komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová dohodu vítajú. V ich spoločnom vyhlásení sa uvádza:

Sme veľmi radi, že Rada prijala všeobecné smerovanie právneho rámca pre Európsky zbor solidarity.

Solidarita je ústrednou a základnou hodnotou Európskej únie. Od decembra minulého roku sa do Európskeho zboru solidarity zaregistrovalo viac ako 41 000 mladých ľudí, ktorí sa pre všeobecné dobro podujímajú na dobrovoľnícku činnosť, stáže či prácu. Ceníme si toto nadšenie, ktoré nám pomôže pokročiť smerom k udržateľnejšej a spravodlivejšej Európe. Vďaka vlastnému právnemu základu a vlastným finančným prostriedkom bude mať Európsky zbor solidarity jasné pravidlá a stabilný finančný základ. Významne sa tým podporia činnosti v oblasti solidarity v celej Európe a umožní nám to, aby sme do roku 2020 zabezpečili 100 000 umiestnení.

Dohoda členských štátov pripravila pôdu pre konečnú dohodu s Európskym parlamentom. Chceli by sme sa poďakovať maltskému predsedníctvu za naštartovanie procesu a estónskemu predsedníctvu za jeho činnosť v tejto významnej veci, ako aj za jeho veľké úsilie dosiahnuť konsenzus, ktorý sa teraz, menej ako šesť mesiacov po predložení nášho návrhu, podarilo dosiahnuť. Dúfame teraz, že Európsky parlament v tejto veci rýchlo pokročí.“

Ďalšie kroky

Viac..  Robert Hajšel: Presadili sme fond, vďaka ktorému pôjdu miliardy eur na nové technológie v EÚ

Po tom, ako Európsky parlament prijme svoju správu, uskutoční sa prvý trialóg medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou.

Súvislosti

Komisia 30. mája 2017 v nadväznosti na cielené konzultácie so zainteresovanými stranami predložila návrh, podľa ktorého má mať Európsky zbor solidarity jednotný právny základ, vlastný mechanizmus financovania a širšie spektrum činností v oblasti solidarity. Prispeje to k ďalšiemu posilneniu jeho súdržnosti, dosahu, ako aj nákladovej efektívnosti. Odvtedy sa v Európskom parlamente aj v Rade viedli diskusie s cieľom dosiahnuť dohodu o návrhu. Vo svojom spoločnom vyhlásení sa inštitúcie EÚ zaviazali k tomu, že návrh prijmú do konca tohto roka.

O dac

Odporúčame pozrieť

simecka

M. Šimečka: Mladí nevidia svoju budúcnosť na Slovensku, musíme to zmeniť

Každý rok študuje v zahraničí asi 30-tisíc mladých ľudí zo Slovenska, a mnohí sa už …

Consent choices