kyberneticka bezpecnost
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ chce zvýšiť stabilitu v kybernetickom priestore

Rada pre všeobecné záležitosti prijala závery, v ktorých vyzvala na posilnenie európskej kybernetickej bezpečnosti a zvýšenie kybernetickej odolnosti v celej EÚ, a to v súlade s úlohami, ktoré zadala Európska rada v októbri 2017.

V záveroch sa zdôrazňuje, že je potrebné, aby dali všetky krajiny EÚ k dispozícii zdroje a investície potrebné na riešenie kybernetickej bezpečnosti. Vítajú úmysel zvýšiť úsilie EÚ v oblasti výskumu a vývoja kybernetickej bezpečnosti vytvorením siete stredísk pre spôsobilosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti v celej Únii.

Rada podporuje aj plán na vytvorenie európskeho rámca certifikácie kybernetickej bezpečnosti na svetovej úrovni s cieľom zvýšiť dôveru v digitálne riešenia. V záveroch sa zdôrazňuje dôležité prepojenie medzi dôverou v digitálnu Európu a dosiahnutím kybernetickej odolnosti v celej EÚ. Významná pozornosť sa venuje sile šifrovania používaného vo výrobkoch a službách v rámci digitálneho jednotného trhu.

Medzi ostatné opatrenia, ktoré Rada zdôraznila, patria poskytovanie potrebných nástrojov na presadzovanie práva na účely boja proti počítačovej kriminalite, vypracovanie koordinovanej reakcie na úrovni EÚ, s cieľom čeliť rozsiahlym kybernetickým incidentom a krízam, a pravidelné vykonávanie celoeurópskych cvičení v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Pokiaľ ide o globálne a diplomatické aspekty kybernetickej bezpečnosti, Rada uznáva význam medzinárodnej spolupráce a víta vytvorenie jasného rámca pre používanie politických, diplomatických a hospodárskych nástrojov, ktoré má EÚ k dispozícii, ako reakcie na škodlivé kybernetické činnosti.

Viac..  Lexmann: Potrebujeme spoločný postup v oblasti hodnotenia rizík a pravidiel transparentnosti TikToku

„Počítačová kriminalita a štátom podporované škodlivé kybernetické činnosti sú jednou z najväčších globálnych hrozieb pre našu spoločnosť a ekonomiku. Každý rok už strácame globálne až okolo 400 miliárd EUR v dôsledku kybernetických útokov. Toto jasne poukazuje na to, že je potrebné, aby EÚ využívala dostupné nástroje na zvýšenie stability v kybernetickom priestore a reagovala na rozsiahle kybernetické incidenty. EÚ si jednoducho musí udržať vedúce postavenie v tejto hre“, uviedol Matti Maasikas, estónsky námestník ministra pre európske záležitosti a predseda zasadnutia Rady. „Zintenzívňovanie nášho úsilia a investícií do kybernetickej bezpečnosti je základným predpokladom pre budovanie silného a dôveryhodného digitálneho jednotného trhu pre našich občanov,“ dodal Maasikas.

O dac

Odporúčame pozrieť

Donald Tusk

K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

K Európskej únii, transatlantickej spolupráci a NATO neexistuje alternatíva. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk …

Consent choices