zdravotne postihnuti
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Problémy osôb s postihnutím nie sú podkapitolou sociálnej politiky

Poslanci Európskeho parlamentu žiadajú EÚ aj členské štáty, aby podnikli aktívne kroky na lepšie začlenenie zdravotne postihnutých ľudí do spoločnosti.

Takmer každý šiesty obyvateľ EÚ nad 15 rokov žije s nejakou formou zdravotného postihnutia. A so starnutím populácie bude počet týchto ľudí len narastať. Miera chudoby u týchto ľudí je o 70% vyššia ako u zdravej populácia, je pre nich oveľa ťažšie nájsť si prácu a okrem toho majú vyššie výdavky.

V EÚ dnes existuje spoločná stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia. O tom, ako sa uplatňuje v praxi, bude vo štvrtok 30. novembra rokovať a hlasovať parlamentné plénum. Témou sa v Európskom parlamente zaoberá belgická poslankyňa Helga Stevens (ECR), ktorá má hovorí posunkovou rečou. Vo videu vysvetľuje, kde všade ešte potrebujeme zapracovať, aby sa títo ľudia necítili vyčlenení.

Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia

Hlavným cieľom tejto stratégie je vytvoriť Európu bez bariér. Spomína sa tu napríklad zlepšenie prístupnosti, participácia v spoločnosti, rovnosť, podpora zamestnanosti týchto ľudí ako aj inkluzíve vzdelávanie, sociálna ochrana a náležitá zdravotná starostlivosť.

Prijatá bola v roku 2010 ako hlavný nástroj na vykonávanie Dohovoru OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím, ktorý je právne záväzným dokumentom o ľudských právach. Ľudia so zdravotným postihnutím majú podľa neho nárok uplatňovať si svoje práva a EÚ a jej členské štáty musia implementovať jeho ciele, všetka existujúca aj budúca legislatíva musí byť v súlade s ním.

Zaradiť sa do spoločnosti je pre postihnutých ľudí veľmi ťažké, často čelia diskriminácii, predsudkom a stretávajú sa s rozličnými bariérami. Europoslanci pre nich požadujú spravodlivé zaobchádzanie, autonómiu a prijatie opatrení, ktoré  im pomôžu zlepšiť ich životné podmienky.  Taktiež pripomínajú, aby EÚ prijala ďalšiu súvisiacu legislatívu, ako je napríklad aj európsky akt prístupnosti.

„Náš problém v podstate spočíva v tom, že vlády pokladajú osoby s postihnutím za súčasť svojej sociálnej politiky. Minister dopravy alebo minister školstva vám povedia, že ide o tému sociálnej oblasti. Daná problematika by mala spadať pod konkrétneho ministra. Postihnutie však nespadá len do jedného sektora. Ovplyvňuje všetky možné spoločenské oblasti, ale mnohé vlády ani ľudia si to neuvedomujú. Presne v tom by mohla Únia zohrať svoju úlohu, ak by dokázala vyňať postihnutie zo sociálnej oblasti,“ vysvetľuje Helga Stevens.

Viac..  Zastúpenie EK na Slovensku, veľvyslanci a diplomati si uctia pamiatku Kuciaka a Kušnírovej

Čo požaduje Európsky parlament

    • povinný bezbariérový prístup na verejných miestach,
    • kvóty na zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím vo verejnom aj súkromnom sektore,
    • inkluzíve vzdelávanie a sprístupnenie iniciatív EÚ, vrátane Erasmu+;
    • absolútnu bezbariérovosť núdzovej linky 112;
    • špeciálnu pozornosť pre postihnuté ženy a deti.

Dohovor OSN definuje ľudí so zdravotným postihnutím ako osoby s dlhodobými telesnými, mentálnymi, intelektuálnymi alebo zmyslovými postihnutiami, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môžu brániť ich plnému a účinnému zapojeniu do spoločnosti.

Štvrtý Európsky parlament ľudí s postihnutím 

Túto nedeľu 3. decembra si pripomíname Medzinárodný deň ľudí so zdravotným postihnutím. Pri tejto príležitosti sa bude v stredu 6. decembra v Európskom parlamente konať v poradí už štvrté podujatie, na ktorom sa europoslanci a predstavitelia európskych inštitúcií stretnú s delegátmi rozličných organizácií a aktivistami z celej Európy. Diskutovať sa bude hlavne o tom, ako zapojiť postihnutých ľudí do spoločenského a politického života.

O dac

Odporúčame pozrieť

Európsky parlament

Odhalenie špiónky aj podpora 50 miliárd eur. Europarlament zhodnotil dva roky vojny

Už sú to dva roky od agresívneho napadnutia Ukrajiny Ruskom. Toto dvojročné obdobie bilancoval už …

Consent choices