europsky zbor solidarity
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Dnes je prvé výročie vytvorenia Európskeho zboru solidarity

Rok po tom, ako Európska komisia zriadila Európsky zbor solidarity, je v ňom zaregistrovaných 42 745 mladých ľudí zo všetkých členských štátov. Z nich 2 166 začalo reálne pôsobiť v 1 434 organizáciách.

Komisár pre rozpočet a ľudské zdroje Günther H. Oettinger v tejto súvislosti uviedol: „Mladí ľudia budú pod značkou kvality Európskeho zboru solidarity pracovať na kľúčových projektoch, nadviažu celoživotné priateľstvá a urobia niečo užitočné pre našu spoločnosť.“

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics uviedol: „Som veľmi rád, že toľko mladých ľudí v celej Európe verí v solidaritu a v rámci dobrovoľníckej činnosti, stáže či práce podporujú iných. Rok po zriadení Európskeho zboru solidarity mnohí z nich už prispievajú k zlepšeniu situácie a poskytujú pomoc a nádej tým, ktorí ju potrebujú. Teraz treba čím skôr prijať osobitný právny základ a rozpočet na nasledujúce roky, aby mohol Európsky zbor solidarity plne rozvinúť svoj potenciál.“

Európska komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová dodala: Účasť na Európskom zbore solidarity je nielen vynikajúcim spôsobom, ako preukázať solidaritu, ale aj umožňuje mladým ľuďom rozvíjať nové zručnosti a obohatiť svoj životopis. Dúfam, že náš návrh na posilnenie zboru solidarity bude čoskoro prijatý, aby sme mohli našim mladým Európanom poskytnúť ešte viac príležitostí.“

Od zriadenia Európskeho zboru solidarity pôsobia účastníci v celej Európe. Napríklad v auguste 2017 pricestovala skupina dobrovoľníkov Európskeho zboru solidarity do talianskeho mesta Norcia, aby pomohla s odstraňovaním škôd a obnovením sociálnych služieb pre miestnu komunitu zasiahnutú silnými zemetraseniami, ktoré týmto regiónom otriasli rok predtým. Do roku 2020 podporí talianske komunity zasiahnuté zemetraseniami celkovo 230 členov Európskeho zboru solidarity. Ďalší účastníci v zbore solidarity pracujú napríklad s mladými ľuďmi zo znevýhodneného prostredia alebo so osobitnými potrebami, s utečencami alebo so seniormi, a to od Rotterdamu v Holandsku až po Aveiro v Portugalsku a na mnohých ďalších miestach v Európe.

Návrh Komisie, aby sa Európsky zbor solidarity posilnil tým, že bude mať svoj vlastný rozpočet a právny základ, a aby sa rozšírili jeho činnosti, je v súčasnosti predmetom diskusie v Rade a Európskom parlamente. Na zasadnutí Rady pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport dosiahli členské štáty 20. novembra 2017 neformálnu dohodu, ktorá pripravila pôdu pre konečnú dohodu s Európskym parlamentom.

Súvislosti

Vo svojom prejave o stave Únie v roku 2016 predseda Komisie Juncker oznámil zriadenie Európskeho zboru solidarity s cieľom poskytnúť mladým ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov príležitosť zúčastniť sa na širokom spektre činností v oblasti solidarity v celej EÚ.

Viac..  Európska komisia predstavila plán na zníženie skleníkových plynov

Európsky zbor solidarity začal činnosť o dva mesiace neskôr s cieľom, aby sa doň do konca roku 2020 zaregistrovalo 100 000 mladých ľudí.

V tejto prvej fáze Európskeho zboru solidarity sa mobilizovalo osem rôznych programov, v rámci ktorých mali mladí ľudia možnosť zapojiť sa do širokej škály solidárnych činností v záujme riešenia problémových situácií v celej EÚ. Účasť na nich prispieva nielen k osobnému rozvoju mladých ľudí, ich aktívnej angažovanosti v spoločnosti a zamestnateľnosti, ale podporuje aj mimovládne organizácie, verejné orgány a podniky v ich úsilí vyrovnať sa so spoločenskými a inými výzvami.

Po fáze prepájania dobrovoľníkov s konkrétnymi organizáciami, ktorá sa začala v marci 2017, sa dvomi projektmi talianskych a francúzskych verejných služieb zamestnanosti, ktoré podporovala Európska komisia, v júli aktivovala profesionálna časť Európskeho zboru solidarity. Tieto projekty ponúkajú až 6 000 mladým ľuďom pracovné miesta alebo stáže v oblasti solidarity v inej krajine EÚ.

Komisia 30. mája 2017 predložila návrh na poskytnutie pevného základu pre Európsky zbor solidarity v podobe rozpočtu vo výške 341,5 milióna EUR na roky 2018 – 2020 a osobitného právneho základu. Komisia okrem toho navrhla rozšíriť príležitosti pre mladých ľudí. Európsky zbor solidarity už nebude ponúkať len možnosti dobrovoľníckej činnosti, stáže a pracovné miesta, ale v budúcnosti poskytne účastníkom príležitosť na vytváranie vlastných projektov v oblasti solidarity alebo na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti v skupinách.

Predseda Juncker vyzval 17. novembra v Göteborgu (Švédsko) lídrov EÚ počas ich pracovného obeda na tému vzdelávanie a kultúra, aby sa do roku 2025 dosiahol cieľ účasti 1,5 milióna mladých ľudí v Európskom zbore solidarity, čo by si vyžadovalo rozpočet vo výške 6 miliárd EUR na obdobie rokov 2021 – 2027.

O dac

Odporúčame pozrieť

Donald Tusk

K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

K Európskej únii, transatlantickej spolupráci a NATO neexistuje alternatíva. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk …

Consent choices