Navracsics
Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics. PHOTO: © European Union.

Komisia: Kultúrne dedičstvo Európy tvorí podstatu európskeho spôsobu života

Dnes sa na Európskom kultúrnom fóre v Miláne oficiálne začínajú oslavy Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018.

V rámci Európskeho roka kultúrneho dedičstva sa pozornosť upriami na bohaté kultúrne dedičstvo Európy a poukáže sa na úlohu, ktorú zohráva pri posilňovaní pocitu spoločnej identity a budovaní budúcnosti Európy.

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics, ktorý dnes oficiálne otvoril Európsky rok kultúrneho dedičstva, uviedol: Kultúrne dedičstvo Európy tvorí podstatu európskeho spôsobu života. Definuje to, kto sme, a vytvára pocit spolupatričnosti. Nachádzame ho nielen v literatúre, umení a predmetoch, ale aj v remeslách, ktoré sa učíme, príbehoch, ktoré rozprávame, v jedle, ktoré jeme, a vo filmoch, ktoré pozeráme. Potrebujeme ho uchovať a chrániť pre budúce generácie. Tento rok osláv bude vynikajúcou príležitosťou na to, aby sme podporili ľudí, a to najmä mladých ľudí, aby sa oboznámili s bohatou kultúrnou rozmanitosťou Európy a viedli úvahy o tom, aké miesto zaujíma kultúrne dedičstvo v našich životoch. To nám umožňuje porozumieť minulosti a vytvárať si budúcnosť.“

Na dnešnom podujatí sa zúčastňujú predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani, estónsky minister kultúry Indrek Saar, ktorý zastupuje estónske predsedníctvo Rady EÚ, taliansky minister kultúry Dario Franceschini, predsedníčka Výboru pre kultúru a vzdelávanie Európskeho parlamentu Petra Kammerevert a 800 zástupcov sektora kultúry a občianskej spoločnosti.

Účelom Európskeho roka kultúrneho dedičstva je zvýšiť povedomie o sociálnom a hospodárskom význame kultúrneho dedičstva. Tisíce iniciatív a podujatí v celej Európe budú príležitosťou na zapojenie občanov zo všetkých spoločenských skupín. Cieľom je osloviť čo najširšie publikum, najmä deti a mladých ľudí, miestne komunity a ľudí, ktorí sa zriedkakedy zaujímajú o kultúru, a podporiť tak spoločný pocit zodpovednosti.

Projekty a iniciatívy, ktoré sa vykonávajú v členských štátoch EÚ, regiónoch a obciach budú doplnené nadnárodnými projektmi, ktoré financuje EÚ. Komisia napríklad v spolupráci s členskými štátmi zorganizuje konferenciu pod názvom „Assises du Patrimoine“ ako hlavné podujatie Európskeho roku kultúrneho dedičstva s cieľom začať pracovať na dlhodobom akčnom pláne EÚ pre kultúru a kultúrne dedičstvo. Tým sa nadviaže na diskusie vedúcich predstaviteľov EÚ o vzdelávaní a kultúre, ktoré sa konali 17. novembra v Göteborgu.

Podľa nového prieskumu Eurobarometra, ktorý bol dnes uverejnený, si 8 z 10 Európanov myslí, že kultúrne dedičstvo je dôležité nielen pre nich samotných, ale aj pre ich komunitu, región, krajinu a Európsku úniu ako celok. Veľká väčšina respondentov je na kultúrne dedičstvo hrdá bez ohľadu na to, či sa nachádza v ich vlastnom regióne alebo krajine alebo v inej európskej krajine. Viac než 7 z 10 Európanov sa takisto zhodlo na tom, že kultúrne dedičstvo môže zlepšiť kvalitu ich života. Z prieskumu takisto vyplýva, že 9 z 10 respondentov si myslí, že kultúrne dedičstvo by sa malo vyučovať na školách. Tri štvrtiny Európanov sa domnievajú, že najmä členské štáty a EÚ by mali vyčleniť viac zdrojov na ochranu európskeho kultúrneho dedičstva.

Viac..  Benefitom členstva v EÚ sú podľa analytikov najmä jednotný trh a eurofondy

Kontext

Kultúrne dedičstvo Európy – od archeologických nálezísk po architektúru, od stredovekých hradov po folklórne tradície a umenia – tvorí samotnú podstatu spoločnej pamäte a identity občanov Európy. Okrem toho kultúrne dedičstvo vytvára rast a pracovné miesta v mestách a regiónoch a má zásadný význam pre kontakty Európy so zvyškom sveta. Nepriamo je s ním spojených celkom 7,8 milióna pracovných miest v EÚ (napr. v oblasti cestovného ruchu, tlmočníckych služieb a bezpečnosti). Viac než 300 000 osôb v EÚ je zamestnanýchv odvetví kultúrneho dedičstva a v Európe sa nachádza 453 zapísaných lokalít, čo predstavuje takmer polovicu zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Z tohto dôvodu a najmä v čase, keď sú kultúrne pamiatky ohrozené alebo v oblastiach konfliktov zámerne ničené, dospela Komisia k záveru, že európske dedičstvo si zasluhuje, aby bol rok 2018 vyhlásený za Európsky rok kultúrneho dedičstva. Rozhodnutie Rady a Európskeho parlamentu, ktorým bol rok 2018 vyhlásený za Európsky rok kultúrneho dedičstva, bolo prijaté 17. mája 2017 na základe návrhu Komisie z 30. augusta 2016.

Európske kultúrne fórum, na ktorom sa dnes otvára Európsky rok kultúrneho dedičstva, je hlavné podujatie, ktoré sa koná každé dva roky a ktoré organizuje Európska komisia. Zdôrazňuje význam európskej kultúrnej spolupráce, spája kľúčových aktérov tohto odvetvia, hodnotí vykonávanie európskej stratégie pre kultúru a podporuje diskusiu o politike a iniciatívach EÚ v oblasti kultúry. Okrem otvorenia Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 sa tohtoročné fórum zameriava na úvahy o úlohe kultúry pri riešení európskych a celosvetových výziev, ako aj o prínose kultúry a tvorivosti pre miestny a regionálny sociálno-ekonomický rozvoj.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices