Linnea Engstrom
Europoslankyňa Linnéa Engström, autorka správy o klimatickej rodovej spravodlivosti. PHOTO: © European Union- EP.

Linnéa Engström: Počas prírodných pohrôm hrozí ženám väčšie riziko smrti ako mužom

Klimatické zmeny majú oveľa horší dopad na ženy.  

„EÚ a jej členské štáty sa musia začať seriózne zaoberať presídľovaním ľudí v dôsledku klimatických zmien a pracovať na klimatickej agende, ktorá bude brať do úvahy požiadavky oboch pohlaví,“ vysvetľuje spravodajkyňa Linnéa Engström(Zelení/ESA, Švédsko).

Ženy trpia kvôli klimatickým zmenám viac ako muži. Tento problém je obzvlášť viditeľný v menej rozvinutých krajinách a to vo viacerých ohľadoch.

V oblastiach bez tečúcej vody sú to práve ženy a dievčatá, kto chodí po vodu. Keď udrú suchá, tak musia chodiť s vedrami oveľa ďalej. Stojí ich to nielen viac fyzickej námahy, ale dievčatá tak prichádzajú o čas, ktorý by radšej mohli venovať učeniu sa.

Pri náraste teplôt alebo pri záplavách vzrastá aj riziko infekcií. A keďže o chorých sa starajú prevažne ženy, nielenže tak majú viac práce, ale hrozí im, že aj ony sa nakazia. Takisto sa starajú o zranených počas prírodných pohrôm. K ich nevýhodám sa dá pripísať aj to, keď nevedia plávať, alebo nosia sebe tradičný odev, v ktorom s nedá poriadne hýbať. A tehotné ženy sú ohrozené ešte viac.

Extrémne počasie niekedy ľudí núti sťahovať sa do iných oblastí. Veľakrát však odchádzajú len muži, zatiaľ čo ženy ostávajú doma. Nemajú však rovnaké práva a nemôžu disponovať majetkom tak ako ich manželia.  A keď sa už predsa len vydajú na cestu, stretávajú sa so sexuálnym násilím a nevyhovujúcimi hygienickými podmienkami. Obzvlášť zraniteľné sú tehotné ženy a matky malých detí.

Viac..  Miriam Lexmann: 6 miliónov! Taký je konzervatívny odhad historikov o ľuďoch násilne deportovaných sovietskym totalitným režimom.

Klimatické zmeny, ženy a Európsky parlament

Výbor EP pre práva žien prijal správu o klimatickej a rodovej spravodlivosti, kde od inštitúcií EÚ žiada, aby pri vytváraní nových politík pamätali aj na rovnosť medzi mužmi a ženami. Uvádza sa tu, že rovnosť pohlaví je katalyzátorom udržateľného rozvoja a že ženy by mali byť plne zapojené do rozhodovania v týchto oblastiach.

„Ženám musíme zabezpečiť práva, zastúpenie a zdroje tak, ako to žiada Parížsky dohovor,“ hovorí Linnéa Engström. Migrácia kvôli extrémnemu počasiu si podľa nej vyžaduje globálne riešenie, ktoré bude brať ohľad na špecifickú situáciu žien.

 „Ženy nie sú len obete. Keďže práve ony častokrát obrábajú pôdu a zabezpečujú vodu a energiu, môžu do svojich komunít priniesť veľké zmeny,“ vysvetľuje.

O dac

Odporúčame pozrieť

Študent gymnázia spolupracuje s Európskym parlamentom. Čo hovorí o eurovoľbách?

Marco Németh je v študentom gymnázia na Slovensku, ale paralelne študuje aj na Milestone Institute …

Consent choices