Malmstrom
Komisárka pre obchod Cecilia Malmström. PHOTO: © European Union.

EÚ a Japonsko úspešne ukončili rokovania o hospodárskom partnerstve

Komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová a minister zahraničných vecí Japonska Tarō Kōno oznámili úspešné ukončenie záverečných rokovaní o dohode o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom.

V nadväznosti na základnú politickú dohodu, ktorú dosiahli počas samitu EÚ – Japonsko 6. júla 2017, sa vyjednávači oboch strán venovali posledným detailom, aby sa právny text mohol finalizovať. Tento proces sa zavŕšil.

Výsledok sa dosiahol vďaka silnej osobnej angažovanosti predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera a predsedu vlády Japonska Shinza Abea počas celého procesu, a najmä na zasadnutí v marci 2017 v Bruseli a na samite skupiny G7 v máji 2017 v Taormine.

Záver rokovaní je dôležitým míľnikom najrozsiahlejšej dvojstrannej obchodnej dohody, akú kedy dojednala Európska únia. Dohoda o hospodárskom partnerstve otvorí obrovské trhové príležitosti pre obidve strany a v mnohých oblastiach posilní spoluprácu medzi Európou a Japonskom. Obe strany opätovne potvrdzujú spoločný záväzok v oblasti udržateľného rozvoja a po prvý raz zahrnú do dohody konkrétny záväzok parížskej dohody o zmene klímy.

Po potvrdení ukončenia tohto procesu v telefonickom rozhovore s premiérom Šinzom Abem predseda Komisie Jean-Claude Juncker povedal: „Tu sa EÚ predstavuje z tej najlepšej stránky, a to pokiaľ ide o formu aj obsah. EÚ a Japonsko sa rázne postavili na obranu otvoreného a spravodlivého obchodovania podľa pravidiel. Táto dohoda ukotvuje spoločné hodnoty a zásady. Obom stranám prináša hmatateľné prínosy a zároveň chráni ich citlivé otázky. V súlade so záväzkom, ktorý bol prijatý v júli, sme rokovania ukončili pred koncom roka. Teraz urobíme všetko, čo je potrebné, aby sa dohoda dostala pred Európsky parlament a členské štáty EÚ a aby tak podniky aj občania mohli začať naplno využívať jej potenciál ešte pred koncom mandátu mojej Komisie.“

„Sľub ukončiť v tomto roku rokovania o dohode, ktorá je výhodná pre obidve strany, plníme presne načas“ povedala komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová. „EÚ a Japonsko majú spoločnú víziu otvoreného svetového hospodárstva podľa pravidiel, ktorá zaručuje plnenie najvyšších noriem. Vysielame ostatným krajinám signál o význame voľného a spravodlivého obchodu a formovania globalizácie. Potenciál tejto dohody je obrovský a som rada, že EÚ a Japonsko urobia všetko pre to, aby ju mohli budúci rok podpísať. Vďaka tomu budú môcť spoločnosti, pracovníci a spotrebitelia EÚ čo najskôr využívať jej výhody.“

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan uviedol: „Ide o najvýznamnejšiu a najďalekosiahlejšiu dohodu, akú kedy EÚ uzavrela v obchode s agropotravinovými výrobkami. Našim vývozcom agropotravinových výrobkov poskytne obrovské možnosti rastu na veľmi veľkom, vyspelom a dômyselnom trhu. Podarilo sa nám vypracovať vzorovú dohodu o voľnom obchode, ktorá vyhovuje nášmu vývoznému profilu, a pri tom je prospešná aj pre nášho partnera. EÚ z toho vychádza ako celosvetový líder a tvorca noriem medzinárodného obchodu a jeho pravidiel. Zároveň ide o konkrétny príklad, ako EÚ využíva globalizáciu v prospech občanov. Vďaka vývozu agropotravinových výrobkov z EÚ sa vytvárajú kvalitné pracovné miesta, z ktorých väčšina je vo vidieckych oblastiach.“

Odborné diskusie prebiehajúce od júla sa týkali: stabilizačných záväzkov EÚ a Japonska v oblasti taríf a služieb; dojednávania záverečných ustanovení na ochranu zemepisných označení EÚ a Japonska; uzavretia kapitol o osvedčených postupoch právnej úpravy, regulačnej spolupráci a transparentnosti; posilnenia záväzku v kapitole o obchode a udržateľnom rozvoji Parížskej dohody; ako aj objasňovania viacerých vedľajších otázok v niektorých častiach dohody.

Hlavné prvky dohody

Dohoda o hospodárskom partnerstve odstráni prevažnú väčšinu japonských ciel, ktoré vo výške 1 miliardy EUR každoročne platia spoločnosti EÚ vyvážajúce do Japonska, ako aj niekoľko dlhodobých regulačných prekážok. Zároveň otvorí japonský trh so 127 miliónmi spotrebiteľov kľúčovému poľnohospodárskemu vývozu EÚ a zvýši možnosti vývozu EÚ v rôznych odvetviach.

Viac..  J. Nagel: Na dlhové pravidlá v eurozóne by mala dohliadať nezávislá inštitúcia

Pokiaľ ide o vývoz poľnohospodárskych výrobkov z EÚ, táto dohoda predovšetkým:

  • ruší clá na viaceré druhy syrov, ako napríklad gouda a čedar (ktoré sú v súčasnosti na úrovni 29,8 %), ako aj na vývoz vína (v súčasnosti na priemernej úrovni 15 %),
  • umožňuje EÚ výrazne zvýšiť vývoz hovädzieho mäsa do Japonska, zatiaľ čo bravčové mäso bude predmetom bezcolného obchodu v sektore spracovaného mäsa a takmer bezcolného obchodu v sektore čerstvého mäsa,
  • zabezpečuje v Japonsku ochranu viac ako 200 vysoko kvalitných európskych poľnohospodárskych výrobkov s tzv. zemepisným označením a zároveň zabezpečuje ochranu vybraných japonských zemepisných označení v EÚ.

Dohoda otvára aj trhy so službami, najmä pokiaľ ide o finančné služby, elektronický obchod, telekomunikácie a dopravu, Zároveň…

  • zaručuje spoločnostiam z EÚ prístup na veľké trhy verejného obstarávania v 48 veľkých mestách v Japonsku a odstraňuje prekážky brániace verejnému obstarávaniu v hospodársky dôležitom odvetví železničnej dopravy na celoštátnej úrovni,
  • rieši konkrétne citlivé otázky v EÚ, napríklad automobilový priemysel, a to zavedením prechodných období pred otvorením trhov.

Dohoda obsahuje aj podrobnú kapitolu o obchode a udržateľnom rozvoji; stanovuje najvyššie normy v oblasti práce, bezpečnosti, ochrany životného prostredia a ochrany spotrebiteľa; posilňuje opatrenia EÚ a Japonska v oblasti udržateľného rozvoja a zmeny klímy a v plnom rozsahu zaručuje služby vo verejnom záujme.

Pokiaľ ide o ochranu údajov, o ktorej sa rokovalo oddelene od dohody o hospodárskom partnerstve, počas júlového samitu bolo vydané spoločné vyhlásenie, v ktorom EÚ a Japonsko zdôrazňujú význam zabezpečenia vysokej úrovne ochrany dôvernosti a bezpečnosti osobných údajov ako základného práva a jedného z hlavných faktorov ovplyvňujúcich dôveru spotrebiteľov v digitálne hospodárstvo. Tieto faktory zároveň ďalej uľahčujú vzájomné dátové toky vedúce k rozvoju digitálneho hospodárstva. Po nedávnych reformách právnych predpisov na ochranu dôvernosti obe strany ďalej zblížili svoje systémy, ktoré spočívajú najmä vo všeobecnom zákone o ochrane súkromia. Ten obsahuje základný súbor individuálnych práv a ich presadzovanie nezávislými orgánmi dohľadu. Vďaka tomu možno ďalej zjednodušovať výmenu údajov, a to aj prostredníctvom súbežného hľadania primeranej úrovne ochrany na oboch stranách. EÚ a Japonsko ďalej spolupracujú na tom, aby čo najskôr v roku 2018 mohli prijať rozhodnutia o primeranosti podľa príslušných pravidiel ochrany údajov.

Ďalšie kroky

Po tomto oznámení začne EÚ a Japonsko právne preverovať znenie dohody v rámci tzv. „dolaďovania z právneho hľadiska“.

Po ukončení tohto postupu sa anglické znenie dohody preloží do ostatných 23 úradných jazykov EÚ, ako aj do japončiny.

Komisia potom predloží dohodu na schválenie Európskemu parlamentu a členským štátom EÚ, aby mohla nadobudnúť platnosť do konca súčasného funkčného obdobia Európskej komisie v roku 2019.

Zároveň pokračujú rokovania o normách ochrany investícií a urovnávania sporov o ochrane investícií. So zreteľom na spoločné záväzky vytvoriť stabilné a bezpečné investičné prostredie v Európe a Japonsku sú obidve strany pevne odhodlané dosiahnuť zblíženie stanovísk v rokovaniach o ochrane investícií čo najskôr.

EÚ a Japonsko sa takisto naďalej usilujú o skoré uzavretie dohody o strategickom partnerstve, ktorá ešte posilní vzťah medzi EÚ a Japonskom, a poskytne strategické smerovanie a súdržnosť našej súčasnej a budúcej spoločnej práci. Dohoda o strategickom partnerstve a o dohoda o hospodárskom partnerstve sa majú podpísať spolu v roku 2018.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices