Smolkova
Europoslankyňa Monika Smolková. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Smolková: Poľnohospodársku politiku EÚ je potrebné komplexne reformovať

Poslanci schválili nariadenie, ktoré zjednoduší poľnohospodársku politiku EÚ, posilní farmárov vo vzťahu k supermarketom a umožní im efektívnejšie čeliť krízam a výrobným rizikám. 

Plénum odobrilo reformu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) pomerom hlasov 503 (za): 87 (proti): 13 (zdržalo sa hlasovania). Novela nadobudne účinnosť v januári.

Posilnenie farmárov v spravodlivejšom dodávateľskom reťazci

Nové pravidlá umožnia poľnohospodárom združeným v organizáciách výrobcov spoločne plánovať výrobu a rokovať o zmluvách na dodanie jednotlivých poľnohospodárskych produktov bez toho, aby porušili pravidlá EÚ v oblasti hospodárskej súťaže. Kolektívne vyjednávania o dodávkach boli dosiaľ povolené len v niektorých sektoroch – týkali sa napríklad mliečnych farmárov, pestovateľov olív, chovateľov hovädzieho dobytka či producentov obilnín.

Ľahšie zvládanie trhových kríz a výrobných rizík

Novela posilňuje nástroje, ktorými sa poľnohospodári môžu chrániť pred trhovými výkyvmi a výrobnými rizikami, akými sú nepriaznivé poveternostné podmienky, škodcovia či choroby postihujúce hospodárske zvieratá. Opatrenia na stabilizáciu príjmov budú lepšie prispôsobené potrebám poľnohospodárov. Kompenzácie z poistenia úrody, zvierat a rastlín a zo vzájomných fondov, na ktorých sa spolupodieľajú samotní farmári, budú navýšené a zároveň sa stanú dostupnejšími aj pri nižších stratách na úrode, produkcii či príjme.

Upraví sa tiež proces prijímania mimoriadnych opatrení EÚ na podporu farmárov tak, aby Európska komisia mohla zareagovať na poľnohospodárske krízy rýchlejšie.

Aktívni a mladí poľnohospodári: Viac flexibility pre členské štáty

Členské štáty získajú viac flexibility pri definovaní takzvaných aktívnych poľnohospodárov, teda osôb oprávnených čerpať farmárske dotácie EÚ (takzvané priame poľnohospodárske platby). Nové pravidlá im tiež umožnia výrazne navýšiť dodatočnú podporu pre mladých poľnohospodárov – z 25% na 50% ich základnej poľnohospodárskej platby na prvých 25 – 90 hektárov. Cieľom tohto opatrenia je zatraktívniť prácu v poľnohospodárstve pre mladých ľudí a napomôcť tak generačnej výmene v tomto rýchlo starnúcom sektore.

Reakcie spravodajcu a šéfa vyjednávačov EP

„Výrazne sme posilnili postavenie poľnohospodárov v dodávateľskom reťazci, poskytli sme im lepšie nástroje proti trhovým a výrobným rizikám a posilnili sme podporu mladých farmárov. Naša poľnohospodársku politika tak bude spravodlivejšia, jednoduchšia, viac prispôsobená potrebám farmárov a lepšie vybavená na to, aby občanom EÚ zaistila potravinovú bezpečnosť. Skoré nadobudnutie účinnosti nových pravidiel umožní poľnohospodárom, aby z nich profitovali tak rýchlo, ako sa len dá,‟ uviedol spravodajca Albert Dess (EPP, DE).

Viac..  Europoslankyni Miriam Lexmann udelili štátne vyznamenanie Arménskej republiky

„Schválený balík predpisov predstavuje dôležitý výsledok pre našich poľnohospodárov: na jednej strane sme vyriešili niektoré z najpálčivejších problémov súčasnej legislatívy, na strane druhej ponúkame farmárom nové príležitosti, najmä v oblasti vysporiadania sa s rastúcou volatilitou trhov. Táto strednodobá revízia SPP je tiež dôkazom, že na dosiahnutie pozitívneho výsledku pre farmárov aj občanov EÚ má úloha Európskeho parlamentu v procese prijímania legislatívy EÚ zásadný význam,‟ uviedol vedúci parlamentných vyjednávačov počas rokovaní so zástupcami členských štátov Paolo De Castro (S&D, IT).

Reakcie slovenských poslancov

„SPP je potrebné komplexne reformovať, pretože prináša veľké nerovnosti medzi starými a novými členskými štátmi, ale posilnenie farmárov je dobrý krok k zvládaniu rôznych poľnohospodárskych kríz. Viac flexibility pre členské štáty pri čerpaní farmárskych dotácií pomôže aj mladým farmárom a pri generačnej výmene v tomto sektore,‟ uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

„Existujúca európska poľnohospodárska politika potrebuje zásadnú a hlbokú reformu, ktorá odstráni zvýhodňovanie niektorých skupín poľnohospodárov, zruší nezmyselné a škodlivé dotácie a zabezpečí produkciu kvalitných a zdravých potravín pre európskych občanov,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Ďalší postup a podrobnosti

Novelizáciu pravidiel poľnohospodárskej politiky EÚ musí po Európskom parlamente formálne schváliť aj Rada (ministrov) EÚ. Účinnosť nadobudne 1. januára 2018.

O dac

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Blaha s Dankom nemôžu zneužívať atentát na zastrašovanie novinárov a občanov

Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) odsúdil atentát na …

Consent choices