Timmermans, Tajani
Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans a predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani. PHOTO: © European Union- EP.

Komisia: Vďaka novému online registru bude EÚ transparentnejšia

Nový online register zjednoduší vyhľadávanie rozhodnutí EÚ prijatých ako delegované akty.

Vďaka novému spoločnému online registru Európskeho parlamentu, Rady a Európskej komisie získa verejnosť a zainteresované subjekty možnosť sledovať túto časť rozhodovacieho procesu EÚ. Každý bude môcť jednoducho vyhľadať delegované akty, ktoré sa vzťahujú na konkrétnu tému alebo určitý právny predpis.

Prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans k tomu uviedol: „Odovzdávame ďalšie výsledky práce Komisie na programe lepšej právnej regulácie a plody nášho spoločného úsilia s Parlamentom a Radou o lepšiu tvorbu práva pre európskych občanov. Vďaka tomuto novému online registru, ktorý umožňuje sledovať proces prijímania technických predpisov na vykonávanie politík, bude EÚ transparentnejšia.“

Predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani povedal: „Register sprístupní občanom proces rozhodovania o delegovaných aktoch, ktoré sa často považujú za technické, ale takisto môžu byť politicky citlivé. Je odpoveďou na dlhodobú požiadavku Parlamentu, aby sa rozhodovanie EÚ priblížilo občanom a aby sa pre nich inštitúcie a právo EÚ sprehľadnili.“

Za estónske predsedníctvo v Rade sa vyjadril námestník ministra pre európske záležitosti Matti Maasikas: Občania musia získať lepší prístup k rozhodovaniu EÚ. Som rád, že tento nový register, ktorý otvárame verejnosti, každému záujemcovi uľahčí sledovať prijímanie delegovaných aktov. Aj týmto sa snažíme dosiahnuť náš cieľ , ktorým je vyššia transparentnosť práce inštitúcií EÚ.

Nový medziinštitucionálny register delegovaných aktov celý tento proces sprehľadní. Umožňuje používateľom vyhľadávať a sledovať vývoj delegovaných aktov od plánovania na Európskej komisii až po uverejnenie v Úradnom vestníku. Register zároveň ukazuje rôzne kroky Európskeho parlamentu a Rady a činnosť expertných skupín Komisie zapojených do prípravy delegovaných aktov. Registrom sa zvýši transparentnosť rozhodovacieho procesu, keďže bude slúžiť ako jediné spoločné miesto pre delegované akty, kde možno jednoducho vyhľadať všetky relevantné informácie. Používatelia sa budú môcť prihlásiť a ak by v prípade delegovaného aktu, ktorý ich zaujíma, nastali nejaké zmeny, dostanú upozornenie.

Viac..  Európa závislá od plynu vymieňa jedno energetické riziko za iné

Delegované akty dopĺňajú právne predpisy EÚ. Najčastejšie sa používajú v ekonomike, poľnohospodárstve, životnom prostredí a zdravotníctve, ale upravujú aj jednotný trh a obchod. Ide o sekundárne právne predpisy, ktorými sa v legislatíve napríklad aktualizujú technické požiadavky. Parlament a Rada splnomocňujú Komisiu vypracovať návrh delegovaného aktu, ktorý im potom predloží. Parlament a Rada môžu návrh delegovaného aktu odmietnuť.

Súvislosti

Uvedené tri inštitúcie EÚ 15. marca 2016 uzavreli Medziinštitucionálnu dohodu o lepšej tvorbe práva, ktorá vychádzala z návrhu Európskej komisie z mája 2015 predloženého ako súčasť programu lepšej právnej regulácie. Táto medziinštitucionálna dohoda priniesla zmeny do celého cyklu tvorby politík, od konzultácií a posúdenia vplyvu až po prijatie, uplatnenie a vyhodnotenie právnych predpisov EÚ. V zmysle dohody sa uvedené tri inštitúcie zaviazali najneskôr do konca roka 2017 zriadiť spoločný funkčný register delegovaných aktov, ktorý bude poskytovať informácie prehľadným a používateľsky prístupným spôsobom. Cieľom je zvýšiť transparentnosť, zjednodušiť plánovanie a umožniť vyhľadávanie delegovaných aktov v ľubovoľnom štádiu procesu. Sprístupnením registra verejnosti EÚ tento záväzok splnila.

O dac

Odporúčame pozrieť

Európsky parlament

Odhalenie špiónky aj podpora 50 miliárd eur. Europarlament zhodnotil dva roky vojny

Už sú to dva roky od agresívneho napadnutia Ukrajiny Ruskom. Toto dvojročné obdobie bilancoval už …

Consent choices