Juncker, Ratas, Tajani
Antonio Tajani, Juri Ratas, Jean-Claude Juncker. PHOTO: © European Union.

EÚ stanovila svoje legislatívne priority na obdobie 2018 – 2019

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker spolu s predsedom Európskeho parlamentu Antoniom Tajanim a predstaviteľom rotujúceho predsedníctva v Rade estónskym premiérom Jürim Ratasom podpísal nové spoločné vyhlásenie o legislatívnych prioritách na obdobie 2018 – 2019.

Vo vyhlásení sa uvádza 31 nových legislatívnych návrhov Komisie, ktoré budú v Parlamente a Rade prioritne spracované tak, aby sa do európskych volieb v roku 2019 prijali alebo sa k prijatiu čo najviac priblížili.

Predseda Juncker povedal: Už od mojej kampane v roku 2014 trvám na tom, aby sa Európska komisia pod mojím dohľadom zameriavala na dôležité veci, ktoré majú pre občanov skutočný význam, a do konca svojho mandátu v roku 2019 dosiahla očakávané pozitívne výsledky. Som rád, že sa môžem aj naďalej spoliehať na Európsky parlament a Radu ako našich spojencov v tomto úsilí. Spoločným vyhlásením o legislatívnych prioritách EÚ sľubujeme, že nejde o prázdne sľuby. Zaväzujeme sa najbližších 18 mesiacov intenzívne pracovať na konkrétnych riešeniach problémov, ktorým Európa čelí, a zachovať v záujme Európanov jednotu.“

Podpisom spoločného vyhlásenia sa predsedovia troch inštitúcií EÚ dohodli na vypracovaní pozitívneho programu budovania inkluzívnejšej a jednotnejšej Európy a na príprave nového finančného rámca na obdobie po roku 2020. Tým sa medzi politikami EÚ v prospech občanov zaručí tá správna rovnováha.

V spoločnom vyhlásení sa uvádza sedem prioritných oblastí:

  1. Lepšia ochrana bezpečnosti našich občanov;
  2. Reforma a rozvoj migračnej politiky v duchu zodpovednosti a solidarity;
  3. Nový impulz pre pracovné miesta, rast a investície;
  4. Zameranie sa na sociálny rozmer Európskej únie;
  5. Plnenie záväzku vytvoriť prepojený digitálny jednotný trh;
  6. Plnenie cieľa vytvoriť ambicióznu energetickú úniu a politiky v oblasti zmeny klímy orientovanej na budúcnosť;
  7. Ďalšie zvyšovanie demokratickej legitimity .

Okrem toho sa traja predsedovia dohodli, že budú odhodlane presadzovať spoločné európske hodnoty, demokraciu a právny štát; viesť spoľahlivú, otvorenú a spravodlivú obchodnú politiku; bojovať proti daňovým podvodom, únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam; dbať na sociálnu ochranu a sociálne práva zakotvené v pilieri sociálnych práv; budovať stabilitu, bezpečie a mier a udržiavať vysokú úroveň ochrany údajovdigitálnych práv a etických noriem v umelej inteligencii a robotike.

Viac..  Májový súbor prípadov nesplnenia povinnosti: kľúčové rozhodnutia EK

Predsedovia troch inštitúcií sa napokon dohodli aj na tom, že budú ďalej pracovať na všetkých otvorených návrhoch zo spoločného vyhlásenia na rok 2017 a na legislatívnych návrhoch stanovených v pracovnom programe Komisie na rok 2018.

Súvislosti

15. marca 2016 tri európske inštitúcie uzavreli Medziinštitucionálnu dohodu o lepšej tvorbe práva, ktorá vychádzala z návrhu Európskej komisie z mája 2015 predloženého ako súčasť programu lepšej právnej regulácie. Táto medziinštitucionálna dohoda priniesla zmeny do celého cyklu tvorby politík, od konzultácií a posúdenia vplyvu až po prijatie, uplatnenie a vyhodnotenie právnych predpisov EÚ. V zmysle dohody sa inštitúcie musia zhodnúť na kľúčových témach, ktoré by mali tvorcovia práva uprednostniť, a to vrátane zjednodušovania súčasných právnych predpisov.

Rada, Parlament a Komisia teraz každoročne prediskutujú legislatívne priority EÚ a dohodnú sa na najvyšších prioritách na nasledujúci rok, ktoré uvedú v spoločnom vyhlásení. To im umožňuje užšiu spoluprácu na riešení veľkých úloh, ktoré pred nimi stoja.

Prvé spoločné vyhlásenie podpísali v decembri 2016.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices