cesta
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Cesty aj verejnú dopravu opäť podporia eurofondy

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) je jedným z najúspešnejších programov z hľadiska čerpania európskych fondov. Na projekty v oblasti dopravy a informatizácie bolo ku koncu roka 2017 uhradených vyše 793 miliónov eur. 

„Rád konštatujem, že v našom operačnom programe ideme podľa stanovených plánov. Vďaka fondom EÚ sme v posledných dvoch rokoch zmodernizovali viac ako 80 kilometrov ciest I.triedy, ďalšie desiatky sú vo výstavbe alebo sa pripravujú. V štyroch slovenských mestách zlepšujeme verejnú osobnú dopravu cez viaceré užitočné projekty, ktoré si cestujúca verejnosť veľmi pochvaľuje a dúfame, že aj vďaka nim ľudia presadnú z áut”povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

V OP Integrovaná infraštruktúra bolo ku koncu roka 2017 zazmluvnených 66 projektov, vďaka čomu bola prekonaná miliardová hranica kontrahovania v rámci zdrojov EÚ. Štyri veľké projekty sa na kontrahovaní podieľajú sumou 590 miliónov eur (zdroj EÚ).

Pri čerpaní fondov EÚ sa sleduje splnenie záväzkov v rámci pravidla n+3. Ministerstvo dopravy už v predstihu splnilo záväzok čerpania stanovený Európskou komisiou do konca budúceho roku.

V roku 2017 mohli výhody plynúce z realizácie eurofondových projektov v doprave využívať obyvatelia vo viacerých regiónoch Slovenska. Do užívania motoristickej verejnosti boli odovzdané dva úseky diaľnice a jeden úsek rýchlostnej cesty: R2 Zvolen východ –  Pstruša, D3 Svrčinovec – Skalité a D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno. Ukončených bolo aj niekoľko projektov na cestách I. triedy ako napríklad prvá časť obchvatu Brezna.

Vďaka fondom EÚ dochádza na Slovensku aj k citeľnému rozvoju ekologických módov dopravy. Modernizácia železničnej infraštruktúry pokračuje poslednými, mimoriadne náročnými kilometrami pred Žilinou. Vo fáze výroby je 21 nových dieselových vlakových súprav, ktoré budú postupne nasadzované na trate v Banskobystrickom kraji od mája 2019 až do konca roku 2020. V rámci projektov na podporu verejnej osobnej dopravy prebiehajú nákupy trolejbusov v Prešove a Žiline. V príprave sú desiatky ďalších projektov, ktoré sa zameriavajú na zlepšenie úrovne verejnej dopravy v našich najväčších aglomeráciách.

Viac..  Michal Wiezik: Bude musieť prísť k zásadnej redukcii emisií z nákladnej dopravy

OP Integrovaná infraštruktúra postupne prechádza náročným procesom, akým je príprava veľkých projektov. Doteraz Európska komisia schválila štyri veľké projekty, z ktorých posledným je projekt  D3 Svrčinovec – Skalité.

V implementácii OP Integrovaná infraštruktúra došlo tento rok k posilneniu transparentnosti a kontroly. Zmenilo sa zloženie Monitorovacieho výboru pre OPII, ktorý je najvyšším orgánom dohliadajúcim na proces implementácie projektov. Väčšinu z členov dnes tvoria zástupcovia neštátneho sektoru (mimovládne organizácie, odborné združenia, zamestnávatelia, zástupcovia samosprávy a odborové zväzy).

Bilancia OPII za rok 2017

  •  Čerpanie: 793 mil. eur (EÚ zdroj + povinné národné spolufinancovanie) —> 17,18 % z celkovej alokácie
  • Zazmluvnenie: 1,28 mld. eur (EÚ zdroj + povinné národné spolufinancovanie) —> 27,80 % z celkovej alokácie
  • Štyri schválené veľké projekty Európskou komisiou

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Nechceme zo Slovenska druhé Maďarsko

Európska ľudová strana navrhuje diskusiu o situácii na Slovensku na budúcotýždňovom plenárnom zasadnutí. Podľa europoslanca …

Consent choices