polnohospodarske produkty
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia poskytne 169 miliónov EUR na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov z EÚ

Európska komisia zverejnila výzvy na predloženie návrhov programov na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov v EÚ a na celom svete. Na spolufinancovanie programov je k dispozícii celkovo 169 miliónov EUR, zatiaľ čo v roku 2017 to bolo 142 miliónov EUR. Programy môžu zahŕňať širokú škálu tém od všeobecných kampaní o zdravom stravovaní až po konkrétne trhové sektory.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan v tejto súvislosti uviedol: „EÚ je najväčším svetovým obchodníkom s poľnohospodárskymi výrobkami a vo svete je vychýrená kvalitou svojich potravín. Na služobných cestách v zahraničí som mal príležitosť osobne sa presvedčiť o záujme spotrebiteľov a podnikov o agropotravinárske výrobky pochádzajúce z EÚ. Vítam nové propagačné programy, ktorými sa v minulosti podarilo otvoriť dvere novým žiadateľom a zviditeľniť nás vo svete. Minulý rok ponuka programov na propagáciu agropotravinárskych výrobkov skoro desaťnásobne presiahla dostupný rozpočet. Ak teda vaša organizácia spĺňa podmienky, prihláste sa čím skôr.“

Dve tretiny dostupných finančných prostriedkov sú vyhradené na propagáciu potravinových výrobkov EÚ v krajinách mimo EÚ, predovšetkým v krajinách s veľkým potenciálom na zvýšenie vývozu agropotravinárskych výrobkov, ako sú Kanada a Japonsko, Čína, Mexiko a Kolumbia. V rámci EÚ by sa mal klásť dôraz na informovanie spotrebiteľov o rôznych systémoch a značkách kvality EÚ, ako sú zemepisné označenia alebo ekologické výrobky. Financovanie jednotlivých odvetví bude zamerané na podporu udržateľného chovu vrátane oviec a kôz. Boli vyčlenené aj dodatočné prostriedky na kampane zamerané na podporu zdravého stravovania a konzumáciu ovocia a zeleniny.

Viac..  Európska komisia predkladá návrhy opatrení na zníženie administratívnej záťaže poľnohospodárov

Kto sa o tieto prostriedky môže uchádzať?

Výzva na predkladanie návrhov umožňuje žiadať o finančné prostriedky širokej škále organizácií, ako sú zväzy jednotlivých odvetví, organizácie výrobcov a potravinárske orgány zodpovedné za propagačné aktivity. Takzvané jednoduché programy môže predložiť jedna alebo viac organizácií z jednej krajiny EÚ, kombinované programy môžu predložiť aspoň dve vnútroštátne organizácie z aspoň dvoch členských štátov, resp. jedna či viacero európskych organizácií. Súvisiace kampane prebiehajú väčšinou tri roky.

Návrhy by sa mali cez určený portál predložiť do 12. apríla 2018. Komisia návrhy posúdi a na jeseň oznámi príjemcov.

Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny EÚ CHAFEA poskytuje niekoľko nástrojov, ktoré žiadateľom pomôžu úspešne predložiť návrhy. Viac podrobností bude k dispozícii počas série „informačných dní“ konajúcich sa na rôznych miestach EÚ. Prvý informačný deň sa uskutoční 31. januára v Bruseli. Zúčastniť sa ho môžu všetci potenciálni príjemcovia, reklamné agentúry a vnútroštátne orgány.

O dac

Odporúčame pozrieť

Donald Tusk

K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

K Európskej únii, transatlantickej spolupráci a NATO neexistuje alternatíva. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk …

Consent choices