deti
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ posilní práva detí pri cezhraničných rodinných sporoch

Poslanci Európskeho parlamentu schválili odporúčania k novelizácii právnych predpisov, ktoré sa zaoberajú riešením cezhraničných rodinných sporov v EÚ.

Parlament v legislatívnom uznesení ocenil návrh Európskej komisie zameraný na zlepšenie existujúcich pravidiel. Zároveň však odporučil posilniť práva dieťaťa v priebehu celého postupu riešenia sporov rozvádzajúceho sa páru.

Dieťa by podľa poslancov malo mať právo vyjadriť v priebehu samotného konania svoj názor bez akéhokoľvek nátlaku. Dieťa by však mal vypočuť osobitne vyškolený odborník.

Pokiaľ je dieťa jedným z rodičov unesené do iného členského štátu EÚ, sporu by sa mal podľa poslancov venovať praktizujúci a skúsený sudca špecializovaný na rodinné právo. Cieľom tohto opatrenia je zaručiť, aby bol v konaní prioritou najlepší záujem dieťaťa.

Poslanci tiež vyzvali na zlepšenie výmeny informácií a zintenzívnenie spolupráce justičných orgánov jednotlivých členských štátov.

Plénum schválilo legislatívne uznesenie k návrhu nariadenia pomerom hlasov 562 (za): 16 (proti): 43 (zdržalo sa hlasovania). Stanovisko Európskeho parlamentu bude doručené Rade (ministrov) EÚ, ktorá je v tomto prípade zodpovedná za schválenie konečného znenia nových právnych predpisov.

Viac..  Euroinštitúcie sa dohodli sprístupniť okamžité platby v eurách pre občanov EÚ

Vyhlásenie spravodajcu

„Dieťa je najslabším článkom v sporoch rodičov, a preto potrebuje všetku ochranu, ktorú mu môžeme poskytnúť. Najmä vypočutie dieťaťa je kľúčovou otázkou, ktorá si zaslúži detailnú právnu úpravu,‟ uviedol spravodajca uznesenia Tadeusz Zwiefka (EPP, PL). 

Súvislosti 

Európska komisia odhaduje počet medzinárodných rodín v Európskej únii na šestnásť miliónov. Každoročne sa v EÚ rozvedie približne 140.000 medzinárodných párov a v rámci Únie dôjde k 1.800 únosom detí jedným z ich rodičov.

Európsky parlament má mediátora pre prípady medzinárodných únosov detí ich rodičmi. Tento post v súčasnosti zastáva poslankyňa Elisabeth Morin-Chartier (EPP, FR).

O dac

Odporúčame pozrieť

Vladimír Bilčík: Deti musia mať garantovanú väčšiu mieru bezpečnosti v online priestore

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Poslanci …

Consent choices