Gates Juncker
Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker a Bill Gates. PHOTO: © European Union.

Nadácia manželov Gatesových prispeje k realizácii plánu externých investícií EÚ

Nadácia manželov Gatesových prispeje sumou 50 miliónov dolárov (40,9 milióna eur) na financovanie príslušných opatrení a ďalšou sumou 12,5 milióna dolárov (10,2 milióna eur) na technickú pomoc. Tento príspevok sa poskytne prostredníctvom rámca EÚ na zlepšenie stavu udržateľných investícií v Afrike zameraného na investičné projekty v odvetví zdravotníctva v Afrike.

Účelom spoločného príspevku je prilákať ďalšie súkromné investície potrebné na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja a podstatne zvýšiť počet úspešných projektov. Európska komisia túto výraznú podporu v jej úsilí dosiahnuť udržateľný rast v Afrike víta, a preto sa rozhodla navýšiť tento príspevok o ďalších 50 miliónov eur.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti uviedol: Príspevok EÚ tvorí jednu tretinu priamych zahraničných investícií v Afrike. Vďaka nemu je možné vytvárať pracovné miesta a zvyšovať hospodársky rast na oboch kontinentoch. Potrebujeme však urobiť viac, ak chceme zlepšiť podnikateľské prostredie a vytvoriť inovátorom v Afrike platformu pre ich rozvoj. Na to potrebujeme maximálnu pomoc od zástupcov súkromného sektora a filantropov, a preto som vďačný nadácii manželov Gatesových za ich prepotrebnú pomoc. Ide o investície do našej spoločnej budúcnosti. Partnerstvo Európy s Afrikou je príkladom vzájomnej podpory, pomoci na ceste k obojstrannej prosperite a premene sveta na bezpečnejšie, stabilnejšie a udržateľnejšie miesto pre život.“

Bill Gates dodáva:Lepšie výsledky v oblasti zdravia umožnia spoločnostiam zvýšiť ich prosperitu a produktivitu. Od roku 2000 sa v subsaharskej Afrike podarilo dosiahnuť v tomto smere výrazný pokrok, ale potrebujeme urobiť viac na podporu výskumu a inovácií, ktoré pomôžu chudobným. Je skvelé, že Európska komisia v partnerstve s africkými krajinami predstavuje svetlý príklad boja proti hlboko zakoreneným nerovnostiam v poskytovaní zdravotnej starostlivosti na svete. Týmto záväzkom chceme poskytnúť príležitosti, ktoré ľuďom a komunitám pomôžu vymaniť sa z chudoby.

Nové partnerstvo v oblasti zdravia je prvou spoločnou iniciatívou, ktorú EÚ oznámila 12. decembra 2017 na samite „Jedna planéta“ v Paríži s cieľom podporiť rozvíjanie nástrojov a techník, ktoré by mohli využívať drobní poľnohospodári v rozvojových krajinách.  V rámci tejto iniciatívy poskytne Komisia 270 miliónov eur a nadácia manželov Gatesových 300 miliónov dolárov (244,7 milióna eur) na financovanie poľnohospodárskeho výskumu, ktorý má pomôcť najchudobnejším poľnohospodárom na svete čeliť stále zložitejším podmienkam spôsobeným zmenou klímy. Do tohto programu sa zapoja aj Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko a ďalšie členské štáty EÚ.

Viac..  Eurokomisia pozitívne zhodnotila Plán pre Ukrajinu, umožní to miliardové platby

Súvislosti

Európska únia a Afrika spolupracujú na riešení aktuálnych spoločných výziev – od investícií do mládeže, podpory udržateľného rozvoja a posilňovania mieru a bezpečnosti, cez zvyšovanie investícií do afrického kontinentu, podporu dobrej správy vecí verejných až po lepšie riadenie migrácie.

Plán externých investícií EÚ bol prijatý v septembri 2017 ako pomoc na zvyšovanie investícií v partnerských krajinách Afriky a európskeho susedstva najmä v podobe záruky Európskeho fondu pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) v hodnote 1,5 miliardy eur.

V rámci tejto ambicióznej iniciatívy budú podporované inovatívne finančné nástroje, akými sú záruky na zvyšovanie súkromných investícií. Vďaka príspevku vo výške 4,1 miliardy eur z finančných prostriedkov EÚ môže investičný plán priniesť do roku 2020 súkromné investície v objeme až 44 miliárd EUR. Tieto investície sú zamerané predovšetkým na zlepšenie sociálnej a hospodárskej infraštruktúry, napríklad komunálnej infraštruktúry a služieb na miestnej úrovni, na poskytovanie podpory malým a stredným podnikom a na projekty súvisiace s mikrofinancovaním a tvorbou pracovných miest zvlášť pre mladých ľudí.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europska unia

Súhrnná správa o činnosti EÚ v roku 2023

Komisia uverejnila súhrnnú správu o činnosti EÚ za rok 2023. V roku 2023 EÚ naďalej …

Consent choices