Mariya Gabriel
Vyhlásenie o otvorení monitorovacieho strediska a fóra EÚ pre technológiu blockchainu. PHOTO: © European Union.

EÚ otvorila monitorovacie stredisko a fórum pre technológiu blockchainu

Komisia s podporou Európskeho parlamentu zastúpeného jeho poslancom Jakobom von Weizsäckerom, autorom najnovšej správy o virtuálnych menách, otvorila monitorovacie stredisko a fórum EÚ pre technológiu blockchainu.

Cieľom monitorovacieho strediska a fóra EÚ pre technológiu blockchainu je upozorňovať na kľúčové trendy rozvoja technológie blockchainu, podporovať európskych aktérov a posilňovať európsku spoluprácu s rôznymi partnermi v sektore blockchainu.

Technológie blockchainu, pri ktorých sa uchovávajú bloky údajov distribuovaných v celej sieti, sa považujú za významný prelom, pretože ponúkajú vysokú mieru vysledovateľnosti a bezpečnosti v ekonomických transakciách prebiehajúcich online. Očakáva sa, že budú mať vplyv na digitálne služby a zmenia podnikateľské modely v mnohých oblastiach, ako napríklad v zdravotníctve, poisťovníctve, vo finančníctve, v energetike, logistike, správe práv duševného vlastníctva alebo službách verejnej správy.

Podpredseda pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol:Technológie ako blockchain môžu pomôcť znížiť náklady a zároveň zvýšiť dôveru, vysledovateľnosť a bezpečnosť. Vďaka zabezpečeniu proti útokom a absencii potreby akéhokoľvek sprostredkovateľa majú obrovský potenciál dosiahnuť vyššiu bezpečnosť sociálnych a ekonomických transakcií prebiehajúcich online. Chceme rozvíjať významnú európsku talentovú základňu a budovať v Európe špičkové startupy v záujme upevnenia vedúcej svetovej pozície Európy v oblasti rozvoja technológií blockchainu a investícií potrebných na ich šírenie.“

Podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti uviedol: „Spomedzi mnohých technológií, ktoré stimulujú digitálne inovácie, má blockchain potenciál byť skutočne transformačný pre finančné služby a trhy. Monitorovacie stredisko a fórum pre technológiu blockchainu bude monitorovať vývoj a slúžiť ako zdroj infomácií pri tvorbe našej politiky.“

Komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabrielová vyhlásila: Blockchain považujem za prevratnú technológiu a želám si, aby Európa bola na čele jej rozvoja. Musíme vytvoriť priaznivé prostredie – jednotný digitálny trh v oblasti blockchainu namiesto rôznorodých iniciatív, aby z neho mali úžitok všetci občania. Monitorovacie stredisko a fórum EÚ pre technológiu blockchainu predstavuje významný krok týmto smerom.“

Európska komisia financuje projekty týkajúce sa technológie blockchainu od roku 2013 v rámci výskumných programov Európskej únie RP7 a Horizon 2020. Do roku 2020 poskytne na projekty, ktoré by mohli podporiť technológie blockchainu, sumu až 340 miliónov EUR.

Podpora verejnej správy, európskeho priemyslu a občanov pri využívaní príležitostí ponúkaných v oblasti blockchainu

Európski inovátori a podnikatelia už začali poskytovať riešenia založené na technológii blockchainu. Na pilotných projektoch sa podieľajú hlavní aktéri z tradičných sektorov, ako sú banky, poisťovne, burzy cenných papierov, podniky poskytujúce logistické služby alebo spoločnosti. Mnohé členské štáty ohlásili iniciatívy v snahe podporiť využívanie technológie blockchainu.

Európska komisia chce stavať na existujúcich iniciatívach, zabezpečiť, aby mohli fungovať cezhranične, upevňovať poznatky a riešiť výzvy, ktoré vznikli v dôsledku nových modelov umožnených technológiou blockchainu (ako napríklad zánik sprostredkovateľského článku, dôvera, bezpečnosť a vysledovateľnosť).

Viac..  V. Bilčík: Je neakceptovateľné, aby Meta držala svojich používateľov ako rukojemníkov

Monitorovacie stredisko a fórum EÚ pre technológiu blockchainu bude zohrávať aktívnu úlohu v úsilí pomôcť Európe využiť nové príležitosti ponúkané technológiou blockchainu, rozvíjať potrebné znalosti a zaujať vedúcu pozíciu v tejto oblasti. Bude zbierať informácie, monitorovať a analyzovať trendy, riešiť problémy a skúmať sociálno-ekonomický potenciál technológie blockchainu. Umožní cezhraničnú spoluprácu v prípadoch praktického využitia, spojí najlepších expertov Európy a poskytne technológom a inovátorom v oblasti blockchainu, občanom, zainteresovaným stranám z oblasti priemyslu, orgánom verejnej moci, regulačným orgánom, ako aj orgánom dohľadu otvorené fórum na diskusiu a rozvoj nových myšlienok v záujme otvoreného vzdelávania, angažovanosti a aktívnej účasti.

Ako partner, ktorý monitorovaciemu stredisku bude pomáhať pri šírení informácií v Európe, bola na základe výzvy na predkladanie ponúk zverejnenej minulý rok vybraná spoločnosť ConsenSys, ktorá je dnes dobre etablovaným globálnym aktérom v Európe. ConseSys sa bude ako dôležitý aktér v blockchainovej komunite usilovať o realizáciu pevného záväzku v oblasti rozvoja technológií blockchainu, vysokú odbornosť a úzke prepojenia s globálnym blockchainovým ekosystémom, ako aj o podnikateľský prístup vo vzťahu k zainteresovaným stranám a expertom v EÚ a na celom svete. Po podpísaní zmluvy 29. januára 2018 bude pri prevádzke monitorovacieho strediska a fóra EÚ úzko spolupracovať s útvarmi Komisie.

Súvislosti

Európska komisia chce aktérom v oblasti blockchainu ponúknuť lepšiu viditeľnosť a stavať na existujúcich iniciatívach, upevňovať poznatky a riešiť výzvy, ktoré vznikli v dôsledku nových modelov umožnených technológiou blockchainu, ako napríklad podpora európskeho priemyslu, zlepšenie obchodných procesov a umožnenie nových podnikateľských modelov. Monitorovacie stredisko a fórum bolo vytvorené ako pilotný projekt Európskeho parlamentu na návrh poslanca Európskeho parlamentu von Weizsäckera a jeho cieľom je podpora práce Komisie v odvetví FinTech.

Odvetvie FinTech je politickou prioritou Európskej komisie, keďže môže a bude zohrávať významnú úlohu pri dosahovaní cieľov týkajúcich sa rozvoja jednotného trhu, bankovej únie, únie kapitálových trhov a retailových finančných služieb.

Komisia s ohľadom na medzisektorovú transformáciu sektora vytvorila v novembri 2016 pracovnú skupinu pre finančné technológie, ktorá nadväzuje na cieľ Komisie vypracovať komplexnú stratégiu pre odvetvie FinTech. Komisia v súčasnosti pripravuje akčný plán pre FinTech, ktorý bude predložený na jar.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices