obnovitelne zdroje energie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Audítori preskúmajú podporu EÚ pri výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov energie

Európsky dvor audítorov vykonáva audit s cieľom určiť, či je podpora EÚ a členských štátov na výrobu elektriny z veternej a slnečnej fotovoltickej (FV) energie účinná. Výroba elektriny je sektorom s najvyššou spotrebou energie z obnoviteľných zdrojov.

Veterná a slnečná FV energia sú v súčasnosti dvomi hlavnými zdrojmi obnoviteľnej energie využívanej na tento účel a sú na pokraji toho, aby sa stali dvomi najlacnejšími formami výroby elektriny.

Audítori budú analyzovať návrh, vykonávanie a monitorovanie stratégií EÚ a členských štátov v oblasti veternej a slnečnej FV energie od roku 2009 a taktiež financovanie ich vývoja zo strany EÚ a členských štátov.

„Veterná a slnečná FV energia sú dvomi obnoviteľnými zdrojmi energie na výrobu elektriny, ktoré sa za posledných desať rokov rozvíjali zďaleka najdynamickejšie”, povedal George Pufan, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za tento audit. „Zohrávajú kľúčovú úlohu v našom energetickom mixe a je veľmi dôležité porozumieť tomu, či je ich stratégia a podpora účinná.”

V programovom období 2014 – 2020 bolo vyčlenených 45 mld. EUR zo všetkých európskych štrukturálnych a investičných fondov na podporu prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, vrátane investícií do obnoviteľnej energie, energetickej účinnosti a udržateľnej mestskej mobility. Ďalších 58,5 mld. EUR bolo vyčlenených na inteligentné systémy distribúcie, uchovávania a prepravy energie.

Viac..  Europoslanci odmietli legislatívu na obmedzenie používania pesticídov

Audítori navštívia štyri členské štáty EÚ: Nemecko, Grécko, Španielsko a Poľsko. Uverejnenie audítorskej správy sa plánuje začiatkom roka 2019.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices