Pierre Moscovici
Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici. PHOTO: © European Union.

Miera rastu v eurozóne i EÚ ako celku prekonala minulý rok očakávania

Pokračuje tak prechod z fázy oživovania hospodárstva do fázy hospodárskej expanzie. Ekonomiky eurozóny i EÚ podľa predbežných odhadov narástli v roku 2017 o 2,4 %, čo je najrýchlejší rast za posledné desaťročie.

Toto solídne tempo má pokračovať aj v rokoch 2018 a 2019, pričom rast v eurozóne by mal dosiahnuť 2,3 % a v EÚ 2,0 %.

Valdis Dombrovskis, podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg, zodpovedný aj za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov, v tejto súvislosti uviedol: Európske hospodárstvo svojimi výsledkami prekonáva očakávania a všetko nasvedčuje tomu, že výrazný rast bude pokračovať aj v budúcom roku. Mali by sme pokračovať v tomto úsilí a zabezpečiť, aby prínosy rastu pocítili všetci Európania. Súčasnú dynamiku by sme mali využiť na posilnenie našich ekonomík a na prehĺbenie hospodárskej a menovej únie.

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici dodal: „Európska ekonomika vstúpila do roku 2018 vo výbornej kondícii. Eurozóna zažíva miery rastu, ktoré sme naposledy zaznamenali pred vypuknutím finančnej krízy. Nezamestnanosť a rozpočtové deficity naďalej klesajú a investície konečne začali výraznejšie stúpať. Aj hospodársky rast je v súčasnosti vyváženejší než pred desiatimi rokmi – a ak dokážeme presadiť inteligentné štrukturálne reformy a zodpovedné fiškálne politiky, môže byť zároveň trvalejší. Táto príležitosť uskutočniť reformy však nebude trvať večne: nevyhnutné ambiciózne rozhodnutia na posilnenie hospodárskej a menovej únie treba prijať práve teraz.“

Rast by mal byť naďalej výrazný

Aktuálny odhad rastu na rok 2017 na úrovni 2,4 % HDP prekonáva predpoklady uvedené v novembrovej jesennej hospodárskej prognóze, podľa ktorých mala eurozóna rásť tempom 2,2 % a EÚ ako celok tempom 2,3 %. V nadväznosti na tento vývoj sa zároveň zvýšili novembrové odhady rastu na roky 2018 a 2019, a to tak v prípade eurozóny, ako aj celej EÚ: z úrovne 2,1 % na 2,3 % na tento rok a z úrovne 1,9 % na 2,0 % na rok 2019. Tento vývoj je výsledkom výraznejšej cyklickej dynamiky v Európe, kde dochádza k zlepšovaniu situácie na trhoch práce a kde panujú obzvlášť dobré ekonomické nálady, ako aj oživenia globálnej ekonomickej činnosti a obchodu, ktoré takisto prekonali očakávania.

Silný dopyt, vysoké využívanie kapacít a výhodné finančné podmienky budú podľa očakávaní v prognózovanom období priaznivo pôsobiť na investície.

Inflácia bude podľa súčasných vyhliadok mierna

Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestabilné ceny energií a nespracovaných potravín, zostane podľa očakávaní mierna v dôsledku toho, že miera nevyužívania kapacít na trhu práce sa zlepšuje iba pomalým tempom a tlaky na zvyšovanie miezd sú naďalej kontrolované. Celková inflácia bude naďalej odzrkadľovať významné vplyvy cien energií a mala by rásť len mierne. Inflácia v eurozóne dosiahla v roku 2017 úroveň 1,5 %. Očakáva sa, že aj v roku 2018 zotrvá na úrovni 1,5 % a v roku 2019 sa zvýši na 1,6 %.

Viac..  Europoslanci priznávajú, že európske peniaze v Palestíne skončili v rukách Hamasu

Riziká sú vyvážené, pričom v krátkodobom horizonte sú skôr pozitívne

Riziká ohrozujúce túto prognózu rastu sú vo všeobecnosti stále vyvážené. Hospodársky rast by mohol v krátkodobom horizonte prekonať očakávania, čo naznačujú výrazne pozitívne ekonomické nálady. V strednodobom horizonte by však celosvetovo vysoké ceny aktív mohli byť ohrozené v dôsledku prehodnotenia rizík a ekonomických fundamentov. Pretrvávajú riziká nepriaznivého vývoja spojené s neistým výsledkom rokovaní o brexite, ako aj riziká vyplývajúce z geopolitického napätia a posunu smerom k uzatvorenejším a protekcionistickým politikám.

V prípade Spojeného kráľovstva bol na rok 2019 použitý čisto teoretický predpoklad

Vzhľadom na pokračujúce rokovania o podmienkach vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ vychádzajú naše prognózy na rok 2019 z čisto teoretického predpokladu, že sa obchodné vzťahy medzi EÚ-27 a Spojeným kráľovstvom nezmenia. Tento predpoklad slúži len na účely prognózy a nemá žiadny vplyv na prebiehajúce rokovania na základe článku 50.

Súvislosti

Táto prognóza vychádza zo súboru odborných predpokladov týkajúcich sa výmenných kurzov, úrokových sadzieb a cien komodít s koncovým dátumom 26. januára 2018. Pri všetkých ďalších prichádzajúcich údajoch sa v tejto prognóze počíta s informáciami poskytnutými do 30. januára.

Od tohto roku začne Európska komisia opäť uverejňovať dve súhrnné prognózy (jarnú a jesennú) a dve priebežné prognózy (zimnú a letnú) za rok namiesto troch súhrnných prognóz v zime, na jar a na jeseň, ktoré každoročne uverejňovala od roku 2012.

Priebežné prognózy budú zahŕňať ročné a štvrťročné údaje o HDP a inflácii za daný rok a na nasledujúce roky. Pôjde o údaje pre všetky členské štáty a eurozónu, ako aj súhrnné dáta pre celú EÚ.

Zmena je návratom k predchádzajúcemu modelu prognóz Komisie a zosúlaďuje sa ňou harmonogram prognóz Komisie s postupmi ďalších inštitúcií (napr. Európskej centrálnej banky, Medzinárodného menového fondu či Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj).

O dac

Odporúčame pozrieť

eurozona

Spotrebitelia v eurozóne zvýšili inflačné očakávania

Domácnosti v eurozóne očakávajú, že inflácia zostane nad dvojpercentnou cieľovou hodnotou Európskej centrálnej banky (ECB) …

Consent choices