Lambertz
Predseda Európskeho výboru regiónov Karl-Heinz Lambertz. PHOTO: © European Union.

Európsky výbor regiónov: Oslabenie súdržnosti by oslabilo budúcu jednotu EÚ

VR vyzýva členské štáty, aby na najbližšom zasadnutí Európskej rady vyjadrili podporu silnej politike súdržnosti pre všetky regióny.

Predseda Európskeho výboru regiónov Karl-Heinz Lambertz varoval, že prostriedky politiky súdržnosti EÚ sa nesmú obmedziť a naďalej musia byť dostupné pre všetky regióny a mestá, ak chce Európska únia jednotnejšiu, inkluzívnejšiu, ekologickejšiu a prosperujúcejšiu budúcnosť. Predseda Lambertz reagoval na dokument, ktorý zverejnila Európska komisia a v ktorom sa načrtávajú možnosti pre rozpočet EÚ po roku 2020 vrátane podstatného zníženia prostriedkov pre politiku súdržnosti EÚ.

So zreteľom na vyhlásenia, ktorými Európska rada a Európska komisia potvrdili, že uznávajú pridanú hodnotu politiky súdržnosti, a vzhľadom na podporu, ktorú jej nedávno vyjadrili portugalská , talianska a nemecká vláda, predseda Lambertz uviedol: „ Budúci rozpočet EÚ rozhodne o budúcnosti Európskej únie. Politika súdržnosti ako hlavný nástroj EÚ na investovanie a prejavenie solidarity vytvára pracovné miesta, podporuje MSP, pomáha rozvíjať inovácie a bojovať proti zmene klímy. Oslabenie súdržnosti by oslabilo budúcu jednotu EÚ-27. Rímska deklarácia EÚ, vypracovaná len minulý rok, podporuje Európu, ktorá umožní každej úrovni správy vrátane miestnych a regionálnych orgánov posilniť európsky potenciál v oblasti inovácie a rastu. Európska rada a Komisia otvorene uznávajú, že politika súdržnosti má pozitívny vplyv, a preto musí mať v rámci budúceho rozpočtu EÚ aj naďalej rovnaký podiel, aký mala v súčasnom programovom období, a to 34,2 %.“

V súvislosti s budúcim viacročným finančným rámcom (VFR), v ktorom sa stanovujú ročné výdavkové stropy pre všetky politiky EÚ na obdobie 2021 – 2027 a o ktorom sa bude diskutovať na najbližšom neformálnom zasadnutí Rady EÚ 23. februára, ako aj v súvislosti s návrhom Európskej komisie, ktorý sa očakáva 2. mája, sa miestne a regionálne samosprávy obávajú, že nové priority, ako sú bezpečnosť a migrácia, spôsobia zníženie prostriedkov politiky súdržnosti.

Viac..  Krízové nástroje štátnej pomoci na podporu poľnohospodárstva a rybárstva ostávajú v platnosti

Predseda Lambertz opäť zdôraznil nedávnu výzvu Európskeho výboru regiónov – zhromaždenia EÚ združujúceho 350 miestnych a regionálnych predstaviteľov –, aby členské štáty zvýšili svoje príspevky do budúceho rozpočtu EÚ z 1,1 % na 1,3 % hrubého národného dôchodku, s ktorou súhlasil aj Európsky parlament. „Ak chceme ambicióznu Európu, potrebujeme ambiciózny rozpočet. EÚ by mala dostať viac, aby mohla viac urobiť: nikdy nedosiahneme skutočne sociálnu, inkluzívnu a ekologickejšiu Európu, ktorá bude zlepšovať život všetkým občanom, ak členské štáty neprispejú viac do pokladnice EÚ. Budúcnosť Európy je teraz v rukách lídrov EÚ-27. Dúfame, že vytvoria účinný, pružný a ambiciózny rozpočet pre ľudí, aby Európe umožnili riešiť výzvy súčasnosti a prekonať výzvy budúcnosti,“ dodal predseda.

V snahe získať podporu pre silnú politiku súdržnosti pre všetky regióny a mestá po roku 2020 výbor spolu s najvýznamnejšími združeniami EÚ zastupujúcimi regióny a mestá spustil iniciatívu #CohesionAlliance: ide o miestne hnutie pre všetkých, ktorí si myslia, že politika súdržnosti EÚ musí naďalej zostať pilierom budúcnosti EÚ. Od svojho spustenia v októbri minulého roka získala aliancia takmer 3 000 signatárov vrátane miestnych a regionálnych orgánov, poslancov Európskeho parlamentu, ministrov členských štátov EÚ, podnikateľských združení, akademickej obce, odborových zväzov a expertných skupín.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices