Galko
Ľubomír Galko. PHOTO: Archív LG.

Ľubomír Galko: Personál a výcvik v Ozbrojených silách SR

Ozbrojené sily SR (OS SR) trpia nízkym záujmom. Nových príslušníkov s patričným vzdelaním a predpokladmi sa dlhodobo nedarí regrutovať v požadovanom počte, keďže konkurencia v privátnej sfére je silná a ohodnotenie atraktívnejšie. Aj z tohto dôvodu v súčasnosti nie sú tabuľkové počty jednotlivých súčastí OS SR naplnené na 100%. Zlá personálna situácia v OS SR sa bude so zlepšovaním ekonomickej situácie na Slovensku ešte zhoršovať.

Personál – súčasný stav:

V súčasnosti je nástupný plat vojaka 1. stupňa cca 580 eur, minimálna mzda 480 eur a priemerná mzda 944 eur – v tomto stave presvedčiť kvalitných ľudí na vstup do OS SR je veľmi zložité.

Pilotný projekt dobrovoľnej vojenskej služby bol neúspešný. Výsledky: výcvik 12 týždňov, odmena 375 eur, 129 prihlásených, ukončilo 31, cieľ 150 absolventov nesplnený. Prišlo k novelizácii zákona, avšak ani po nej, v „druhom kole“, to nedopadlo nijako slávne. Výsledky: výcvik 11 týždňov, odmena 1.101 eur, flexibilnejší rozvrh výcviku, 246 prihlásených, podmienky splnilo len 108, na kurz nastúpilo 95, samotný výcvik úspešne zvládlo 82, takže ani v „druhom kole“ cieľ 150 absolventov opäť nebol splnený.

Projekt aktívnych záloh je dodnes stále len na papieri – ešte ani raz naň neboli vyčlenené peniaze.

Personál – želaný stav: 

Zabezpečenie takého záujmu o službu v OS SR, aby bolo možné nielen naplniť stavy na 100%, ale aby bolo možné vykonávať výber vojakov, nie ich nábor. Zatraktívnenie finančného ohodnotenia príslušníkov OS SR počas celého trvania služby (vojaci sú ľudia s bežnými problémami, majú svoje náklady, rodiny, hypotéky) tak, aby nemuseli vzhliadať k neistej finančnej perspektíve v budúcnosti (priznanie výsluhového dôchodku po odslúžení si 25 rokov).

Čo môžeme spraviť k dosiahnutiu želaného stavu – návrhy a odporúčania:

K posunutiu sa k želanému stavu by napomohlo nasledujúcich deväť krokov :

 1. Navýšenie tabuľkových platov vojakov, predovšetkým v kategórii mužstva, aby boli opätovne konkurencieschopné s inými odvetviami hospodárstva. Tento rast treba prispôsobiť rastu priemernej mzdy v hospodárstva SR – zamýšľané základné navýšenie cca 15% tak, aby sa nástupný plat priblížil k priemernej mzde (spolu s navýšením z opatrenia č.4. Zároveň je potrebné posilniť motivačné faktory v rámci poddôstojníckych hodností s cieľom zabránenia úniku odborného personálu z OS SR – problém je s nedostatkom veliteľov družstiev a čiat, ktorých nemáme k dispozícii dostatočný počet.
 2. Zavedenie možnosti osobných platov pre vybrané pozície – IT špecialisti a analytici.
 3. Zrušenie všetkých nesystémových príplatkov a príspevkov a ich zahrnutie do platu (kompenzácia za sťažené vykonávanie štátnej služby, príplatok výkonným letcom, príplatok výsadkárom, príplatok za ohrozenie života alebo zdravia, príplatok príslušníkom Vojenskej polície, príplatok zdravotníckym pracovníkom, príplatok vrcholovým športovcom, príplatok za zastupovanie alebo za výkon voľnej veliteľskej funkcie, odmena, zahraničný príspevok, aktivačný príspevok, stabilizačný príspevok, osobitný stabilizačný príspevok).
 4. Zrušenie výsluhových dôchodkov a prechod vojakov do normálneho systému platenia odvodov. Toto opatrenie zrealizovať výlučne len u novo prijímaných vojakov, ktorí nastúpia do OS SR až po jeho zavedení, ostatným nechať aktuálny systém dôchodkového zabezpečenia vrátane výsluhových dôchodkov.
 5. Zvýšenie platov príslušníkov OS SR v súvislosti s bodom 4, tak aby bol dopad neutrálny. Odhadovaný nárast platov – o cca 25 – 28%. Platí len pre novoprijatých vojakov.
 6. Zavedenie možnosti predčasného odchodu do dôchodku o 1 až 4 roky skôr, v závislosti od náročnosti u náročných odborných spôsobilostí (piloti, chemici, špeciálne operácie, odmínovači) a ich prechod do aktívnych záloh.
 7. Pravidelné vyčleňovanie prostriedkov na prípravu aktívnych záloh v sume minimálne 150.000 eur ročne. Prednostné využívanie aktívnych záloh pri živelných pohromách.
 8. Výrazné zlepšenie jazykovej vybavenosti vojakov – viac hodín výučby a zvýšenie požiadaviek. Vojak v misii by mal ovládať anglický jazyk na úrovni Stanag 3, dnes je požadovaná len úroveň Stanag 1 (dohoda (Standardization agreement – úroveň jazykových schopností zamestnancov v štruktúrach organizácie NATO, Stanag 1 – základy, Stanag 3 – vyššie  pokročilý).
 9. Posilnenie a zvýšenie požiadaviek v rámci znalosti francúzskeho jazyka.
Viac..  Martin Hojsík: To je neskutočná hanba pre Slovensko!

————————————————————————————————-

 Výcvik – súčasný stav:

Napriek zlepšeniu v posledných rokoch nie je výcvik príslušníkov  OS SR na

dostatočnej úrovni. Problémom sú hlavne financie. Vojaci síce cvičia

v zahraničí, ale v malom počte.

Výcvik – želaný stav: 

Moderné, dostatočne vycvičené OS SR.

Čo môžeme spraviť k dosiahnutiu želaného stavu – návrhy a odporúčania:

K posunutiu sa k želanému stavu by napomohli nasledujúce tri kroky :

 1. Posilnenie výcviku so zahraničnými partnermi doma aj v cudzine, zvýšenie počtu cvičiacich príslušníkov OS SR aj dĺžky výcviku oproti súčasnému stavu rámcovo o 10% – pre rôzne druhy vojsk.
 2. Intenzívny výcvik v dvoch oblastiach moderných hrozieb pre vybrané jednotky – migračná kríza a teroristické útoky, minimálne 15 dní v roku.
 3. Pravidelné spoločné cvičenia vybraných jednotiek príslušníkov OS SR, PZ a HaZZ, minimálne 15 dní v roku. 

(Text je súčasťou pripravovanej publikácie „Spravme Slovensko bezpečnejším“)

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk pripravil Ľubomír Galko, exminister obrany a podpredseda SaS.

O Ľubomír Galko

Ľubomír Galko - exminister obrany, tímlíder SaS pre vonkajšiu a vnútornú bezpečnosť, poslanec NR SR.

Odporúčame pozrieť

L. Miko: Slovensko naplno nevyužíva potenciál, ktorý mu EÚ ponúka

Vstup do EÚ priniesol Slovensku výrazné zlepšenie v mnohých oblastiach, bez neho by sa mohlo …

Consent choices