klima
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európsky dvor audítorov uverejnil podkladový dokument o výrobe slnečnej a veternej energie

Európsky dvor audítorov uverejnil podkladový dokument o podpore EÚ a členských štátov určenej na výrobu veternej a slnečnej fotovoltickej energie. Podkladové dokumenty sa uverejňujú po ohlásení auditu a poskytujú informácie o vykonávanej audítorskej úlohe. Slúžia ako zdroj informácií pre tých, ktorí sa zaujímajú o danú politiku a/alebo programy, ktoré sú predmetom auditu.

V dokumente, ktorý bol uverejnený, sa opisuje práca v súvislosti s prebiehajúcim auditom, ktorého súčasťou je analýza koncepcie, vykonávania a monitorovania stratégie EÚ i národných stratégií pre výrobu veternej a slnečnej fotovoltickej energie od roku 2009, ako aj analýza financií EÚ a členských štátov na ich rozvoj. Najvyšší podiel energie z obnoviteľných zdrojov je v odvetví výroby elektrickej energie. Veterná a slnečná fotovoltická energia sú v súčasnosti dvomi hlavnými zdrojmi energie z obnoviteľných zdrojov využívanej na tento účel a približuje sa moment, keď sa stanú dvomi najlacnejšími formami výroby elektriny.

Lisabonská zmluva z roku 2009 dala EÚ právomoc vytvoriť energetickú politiku pozostávajúcu zo štyroch základných prvkov vrátane presadzovania energetickej účinnosti a úspor energie a rozvoja nových obnoviteľných zdrojov energie. V smernici o obnoviteľných zdrojoch energie z roku 2009 bol stanovený cieľ pre spotrebu energie z obnoviteľných zdrojov pre celú EÚ do konca roku 2020, a to na úrovni 20 %.

Viac..  Do platnosti vstupuje nová smernica o environmentálnej kriminalite

Podkladový dokument obsahuje informácie o vytváraní energetického mixu EÚ na výrobu elektrickej energie, stratégiách EÚ a členských štátov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a finančných prostriedkoch na výrobu veternej a slnečnej fotovoltickej energie pridelených v súlade s regionálnou politikou EÚ a politikou súdržnosti, ako aj podrobnosti o aktuálnom stave plnenia cieľa na rok 2020 členskými štátmi.

Audítori navštívia štyri členské štáty EÚ: Nemecko, Grécko, Španielsko a Poľsko. Uverejnenie audítorskej správy sa plánuje začiatkom roka 2019.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices