migranti
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európska investičná banka navýši sumu na riešenie základných príčin migrácie

Rada vyjadrila súhlas s tým, aby Európska investičná banka zvýšila sumu vyčlenenú na poskytovanie úverov na projekty mimo EÚ zamerané na riešenie otázok migrácie.

V nadväznosti na dohodu s Európskym parlamentom o strednodobom preskúmaní mandátu EIB na poskytovanie vonkajších úverov prijala rozhodnutie a nariadenie.

Celkovo sa limit financovania v rámci záruky EÚ zvýšil o 5,3 miliardy EUR. Z toho sa 3,7 miliardy EUR vyčlenilo na projekty vo verejnom a súkromnom sektore zamerané na strategickú reakciu na základné príčiny migrácie.

Rozhodnutie a nariadenie umožňujú:

  • uvoľnenie 3 miliárd EUR, ktoré boli súčasťou rezervy v rámci rozpočtu EIB vo výške 30 miliárd EUR určené na vonkajšie činnosti na roky 2014 – 2020. Z uvedenej sumy je 1,4 miliardy EUR vyčlenených na projekty vo verejnom sektore zamerané na riešenie základných príčin migrácie;
  • poskytnutie dodatočnej sumy 2,3 miliardy EUR v uvedenom období v rámci mandátu na poskytovanie úverov súkromnému sektoru na projekty zaoberajúce sa základnými príčinami migrácie.
Viac..  EK dá členským štátom podporu vyše 250 miliónov eur na posilnenie riadenia migračných tokov

Projekty mimo EÚ predstavujú približne 10 % z celkovej finančnej činnosti EIB.

Toto rozhodnutie bolo prijaté bez diskusie na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti. Jeho prijatie nadväzuje na dohodu s Parlamentom z 29. novembra 2017.

O dac

Odporúčame pozrieť

EK dá členským štátom podporu vyše 250 miliónov eur na posilnenie riadenia migračných tokov

Vzhľadom na rastúce migračné výzvy, ktoré vedú k vysokému počtu príchodov cez všetky trasy, sa …

Consent choices