migranti
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európska investičná banka navýši sumu na riešenie základných príčin migrácie

Rada vyjadrila súhlas s tým, aby Európska investičná banka zvýšila sumu vyčlenenú na poskytovanie úverov na projekty mimo EÚ zamerané na riešenie otázok migrácie.

V nadväznosti na dohodu s Európskym parlamentom o strednodobom preskúmaní mandátu EIB na poskytovanie vonkajších úverov prijala rozhodnutie a nariadenie.

Celkovo sa limit financovania v rámci záruky EÚ zvýšil o 5,3 miliardy EUR. Z toho sa 3,7 miliardy EUR vyčlenilo na projekty vo verejnom a súkromnom sektore zamerané na strategickú reakciu na základné príčiny migrácie.

Rozhodnutie a nariadenie umožňujú:

  • uvoľnenie 3 miliárd EUR, ktoré boli súčasťou rezervy v rámci rozpočtu EIB vo výške 30 miliárd EUR určené na vonkajšie činnosti na roky 2014 – 2020. Z uvedenej sumy je 1,4 miliardy EUR vyčlenených na projekty vo verejnom sektore zamerané na riešenie základných príčin migrácie;
  • poskytnutie dodatočnej sumy 2,3 miliardy EUR v uvedenom období v rámci mandátu na poskytovanie úverov súkromnému sektoru na projekty zaoberajúce sa základnými príčinami migrácie.
Viac..  Štúdia: obchod EÚ otvára nové obchodné príležitosti pre agropotravinárskych vývozcov z EÚ

Projekty mimo EÚ predstavujú približne 10 % z celkovej finančnej činnosti EIB.

Toto rozhodnutie bolo prijaté bez diskusie na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti. Jeho prijatie nadväzuje na dohodu s Parlamentom z 29. novembra 2017.

O dac

Odporúčame pozrieť

utecenci, migranti

Výbor EP pre občianskej slobody odobril sériu nariadení o migrácii a azyle

Poslanci z výboru Európskeho parlamentu (EP) pre občianskej slobody v stredu schválili viaceré legislatívne návrhy …

Consent choices