zelenina
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Audítori EÚ preskúmajú systém kontroly produkcie, spracovania a dovozu ekologických výrobkov

Európsky dvor audítorov (EDA) vykonáva audit kontrol potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby v EÚ. Budú sa snažiť posúdiť, či môžu mať teraz spotrebitelia väčšiu dôveru v to, že produkty sú skutočne ekologické, ako v čase posledného auditu Dvora audítorov v tomto odvetví v roku 2012. Pre tých, čo sa zaujímajú o túto tému, audítori uverejnili podkladový dokument o systéme kontroly potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Ekologická poľnohospodárska výroba je spôsob produkcie potravín a iných výrobkov, ktorý rešpektuje prirodzené životné cykly. Ekologický pôvod produktov sa overuje na základe systému certifikácie, ktorý je ustanovený v právnych predpisoch EÚ a na ktorý dohliada Európska komisia. Systém realizujú členské štáty a inšpekcie vykonávajú verejné i súkromné subjekty.

Maloobchodný predaj na trhu EÚ s ekologickými výrobkami vzrástol v rokoch 2010 až 2015 o 54 %. Za to isté obdobie sa plocha používaná na ekologické poľnohospodárstvo v EÚ zvýšila o 21 %. Dovoz ekologických produktov vzrástol v rokoch 2012 až 2015 o 32 %. Hoci je cena ekologických výrobkov vyššia ako cena tradične pestovaných produktov, trh má ťažkosti uspokojiť dopyt a vyššia cena, ktorú sú spotrebitelia ochotní zaplatiť, môže potenciálne motivovať k podvodom pri predaji ekologických výrobkov.

„Výzvou pre odvetvie ekologického poľnohospodárstva je zabezpečiť rovnomerný rast dopytu a ponuky a zároveň si zachovať dôveru spotrebiteľov,“ uviedol Nikolaos Milionis, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za tento audit.

Viac..  Ministerka Dolinková ocenila snahy EÚ o zabezpečenie dostatku liekov v Európe

V rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky dostávajú certifikovaní ekologickí poľnohospodári tzv. ekologizačnú platbu. Ekologickí poľnohospodári môžu získať aj podporu z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, a to na konverziu na ekologické poľnohospodárske postupy aj na ich zachovanie. Na platby v súvislosti s ekologickým poľnohospodárstvom bolo v období 2014 – 2020 z tohto fondu poskytnutých 6,5 mld. EUR.

Uverejnenie audítorskej správy sa plánuje začiatkom roka 2019. Bude súčasťou série správ Dvora audítorov, ktoré sa týkajú rôznych aspektov potravinového reťazca. Táto séria zahŕňa správy o plytvaní s potravinami (uverejnená v januári 2017), dobrých životných podmienkach zvierat (pripravuje sa) a bezpečnosti potravín (pripravuje sa).

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices