Petro Porosenko
Ukrajinský prezident Petro Porošenko. PHOTO: © European Union- EP.

EÚ – Ukrajina: Komisia navrhuje novú makrofinančnú pomoc vo výške 1 miliardy EUR

Európska komisia prijala návrh nového programu makrofinančnej pomoci (MFP) pre Ukrajinu v hodnote do 1 miliardy EUR na podporu hospodárskej stabilizácie a štrukturálnych reforiem.

Súčasný návrh je reakciou na žiadosť ukrajinských orgánov a na priame rokovania medzi predsedom Komisie Jeanom-Claudom Junckerom a prezidentom Ukrajiny Petrom Porošenkom. Cieľom nového programu je nadviazať na pokrok dosiahnutý pri podpore hospodárskej stabilizácie a štrukturálnych reforiem v rámci troch predchádzajúcich operácií MFP.

Od začiatku krízy v roku 2014 prostredníctvom troch programov makrofinančnej pomoci EÚ doteraz prisľúbila na podporu reformného procesu na Ukrajine 12,8 miliardy EUR vrátane 2,8 miliardy EUR.

Valdis Dombrovskis podpredseda pre euro a sociálny dialóg, zodpovedný aj za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov, v tejto súvislosti uviedol: „Dnešný návrh týkajúci sa štvrtého programu makrofinančnej pomoci vo výške 1 miliardy EUR svedčí o odhodlaní EÚ naďalej podporovať obyvateľov Ukrajiny v ich úsilí. Táto solidarita musí ísť ruka v ruke s pokračujúcim záväzkom ukrajinských orgánov napĺňať ambiciózny reformný program, ktorý má zabezpečiť stabilnú a prosperujúcu Ukrajinu. Počítame s tým, že Európsky parlament a členské štáty tento dôležitý program podporia.“

Komisár Pierre Moscovici, zodpovedný za hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá, povedal: „Reformné úsilie Ukrajiny môže aj naďalej počítať s politickou a finančnou podporou Európskej únie. Za posledné roky sa už mnoho dosiahlo, a to často za veľmi ťažkých okolností. Teraz naliehavo vyzývam orgány, aby s obnoveným odhodlaním napredovali v reformnom úsilí zameranom na vybudovanie spravodlivejšej, stabilnejšej a prosperujúcejšej krajiny v záujme všetkých obyvateľov Ukrajiny.“

Akékoľvek vyplácanie prostriedkov v rámci navrhovaného programu vrátane prvého by bolo podmienené uplatňovaním reformných opatrení, ktoré sú zamerané na riešenie zistených nedostatkov v ukrajinskom hospodárstve. Ako sa stanovuje v memorande o porozumení, do úvahy sa budú brať opatrenia, ktoré zostali nezrealizované z predchádzajúceho programu makrofinančnej pomoci a zahŕňajú kroky na posilnenie boja proti korupcii.

Komisia oceňuje značné reformné úsilie ukrajinských orgánov, ktoré bolo vynaložené za posledné roky, okrem iného v kľúčových odvetviach, ako sú energetika, verejná správa, sociálne záchranné siete, riadenie verejných financií a súdnictva. Ukrajina od skončenia predchádzajúceho programu makrofinančnej pomoci v januári 2018 pokračovala v reformnom úsilí vrátane časti zo štyroch opatrení, ktoré zostali nezrealizované, v dôsledku čoho nebola vyplatená posledná splátka programu. Zriadením centrálneho úverového registra bol jeden z týchto záväzkov splnený. Pokiaľ ide o ďalšie nezrealizované opatrenia z predchádzajúceho programu, je nevyhnutný výraznejší pokrok. Je dôležité, aby sa zachovala reformná dynamika zameraná na boj proti korupcii, presadzovanie dôvery a podporu udržateľného hospodárskeho oživenia, vytváranie pracovných miest a rastu.

Viac..  Enria: Banky v eurozóne by mali počítať s ďalším poklesom cien nehnuteľností

Súvislosti

Makrofinančná pomoc (MFP) je súčasťou širšej stratégie EÚ v oblasti spolupráce so susednými krajinami a slúži EÚ ako výnimočný nástroj reakcie na krízu. Je k dispozícii susedným krajinám EÚ, ktoré čelia vážnym problémom s platobnou bilanciou. EÚ podporuje Ukrajinu okrem makrofinančnej pomoci aj prostredníctvom niekoľkých ďalších nástrojov vrátane humanitárnej pomoci, rozpočtovej podpory, tematických programov a technickej pomoci a mechanizmov kombinovaného financovania na podporu investícií.

Od začiatku krízy v roku 2014 Ukrajina doteraz využila celkovo 2,81 miliardy EUR vďaka úverom, ktoré jej EÚ poskytla v rámci makrofinančnej pomoci. To zahŕňa 1,61 miliardy EUR vyplatených v rokoch 2014 – 2015 v rámci predchádzajúcich dvoch operácií makrofinančnej pomoci a 1,2 miliardy EUR v rokoch 2015 – 2017 v rámci tretej operácie. Ukrajina splnila 17 z 21 politických záväzkov spojených s treťou splátkou vo výške 600 miliónov EUR, ktoré mohli byť poskytnuté Ukrajine v rámci tretej operácie makrofinančnej pomoci. Štyri opatrenia sa však do januára 2018, kedy uplynula lehota, v rámci ktorej bola pomoc dostupná, nepodarilo zrealizovať. Za týchto okolností Komisia nemohla vyplatiť poslednú splátku v rámci tretej operácie MFP.

Návrh Komisie týkajúci sa štvrtého programu makrofinančnej pomoci Ukrajine podlieha schváleniu Európskym parlamentom a Radou v súlade s riadnym legislatívnym postupom EÚ.

O red

Odporúčame pozrieť

EÚ a Ukrajina načrtnú plány udržateľnej obnovy na konferencii na vysokej úrovni

Od zajtra do 1. decembra Komisia organizuje vo Vilniuse (Litva) konferenciu na vysokej úrovni o zelenej obnove na …

Consent choices