Erasmus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Program Erasmus+ sa rozširuje o nové ponuky

Erasmus+, jeden z ikonických a najúspešnejších programov EÚ, rozširuje svoje mobilitné akcie o elektronickú ponuku, vďaka ktorej sa podarí prepojiť väčší počet študentov a mladých ľudí z európskych krajín a krajín južného susedstva EÚ.

Európska komisia dnes spustila projekt virtuálnej výmeny v rámci programu Erasmus+, ktorým chce v priebehu nasledujúcich dvoch rokov pomocou digitálnych vzdelávacích nástrojov podporiť medzikultúrny dialóg a zlepšiť zručnosti minimálne 25 000 mladých ľudí. Projekt zahŕňa 33 krajín zapojených do programu Erasmus+ a región južného Stredozemia, ktorý pokrýva Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbyu, Maroko, Palestínu*, Sýriu a Tunisko. Elektronická verzia programu Erasmus+ bude dopĺňať program tradičnej fyzickej mobility a v budúcnosti by sa mohla rozšíriť aj do ďalších regiónov sveta. 

Komisár pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru Tibor Navracsics v tejto súvislosti uviedol: „Program Erasmus+ je veľmi úspešný, no napriek tomu nie je vždy prístupný pre všetkých. Virtuálnou výmenou v rámci programu Erasmus+ umožníme väčšiemu počtu ľudí nadviazať kontakt, oslovíme mladých ľudí s rôznym sociálnym pozadím a podporíme porozumenie medzi kultúrami. Tento online nástroj prepojí väčšie množstvo mladých ľudí v EÚ s ich rovesníkmi a kolegami z iných krajín; bude vytvárať mosty a prispievať k rozvíjaniu zručností, ako sú kritické myslenie, mediálna gramotnosť, cudzie jazyky a tímová práca.“ 

Virtuálna výmena v rámci programu Erasmus+ bude spájať mladých ľudí, pracovníkov s mládežou, študentov a akademických pracovníkov z európskych krajín a krajín južného susedstva EÚ prostredníctvom moderovaných diskusií, nadnárodných projektových skupín, hromadných otvorených online kurzov a odbornej prípravy. Mladí ľudia z rôznych krajín sa napríklad budú môcť raz za týždeň spojiť a na základe materiálov, ktoré sa vopred rozošlú, prostredníctvom moderátora debatovať o otázkach, ako je hospodársky rozvoj či zmena klímy. 

Viac..  Monitor vzdelávania a odbornej prípravy Európskej komisie za rok 2023

O red

Odporúčame pozrieť

erasmus

Program Erasmus+ podporil v roku 2022 viac ako 1,2 milióna študentov a učiteľov

Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+ podporil v roku 2022 približne …

Consent choices