vyskum
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Horizont Európa: 1,25 miliardy eur na podporu špičkového výskumu

Komisia oznámila nové výzvy v hodnote viac ako 1,25 miliardy EUR na podporu výskumu v rámci akcií Marie Curie-Sklodowskej (MSCA), ktoré sú súčasťou programu EÚ pre výskum a inováciu Horizont Európa. Financovaním sa vytvoria excelentné doktorandské a postdoktorandské programy a podporia sa projekty spolupráce v oblasti výskumu a inovácií.

Finančné prostriedky budú podporovať a poskytovať pracovné miesta približne 10000 talentovaným výskumným pracovníkom z celého sveta vo všetkých fázach ich kariéry prostredníctvom výskumných projektov vo všetkých oblastiach. Podporení výskumní pracovníci budú môcť vykonávať svoj výskum a zároveň získavať nové zručnosti a rozvíjať svoju kariéru v EÚ aj mimo nej.

Tohtoročné kolo financovania sa začne otvorením troch výziev tento týždeň:

  • Postdoktorandské štipendiá MSCA pomáhajú skúseným výskumným pracovníkom získať nové zručnosti, rozvíjať si kariéru a získať medzinárodné, interdisciplinárne a medzisektorové skúsenosti prácou v zahraničí. Tieto prestížne štipendiá sú odrazovým mostíkom v kariére výskumných pracovníkov, ktorý im umožňuje vykonávať špičkový výskum a spolupracovať s vedúcimi vedeckými tímami a osobnosťami. Výzva s rozpočtom vo výške 417,2 milióna EUR sa otvorí dnes a skončí sa 11. septembra.
  • Pracovná skupina MSCA pomáha organizáciám vytvárať alebo zlepšovať vlastné doktorandské programy odbornej prípravy a postdoktorandských štipendií s cieľom prijímať výskumných pracovníkov a prilákať medzinárodné talenty spolufinancovaním značnej časti ich nákladov. Inštitúcie, ktoré takéto financovanie využívajú, ho musia doplniť vlastnými zdrojmi financovania. Tento systém šíri najlepšie postupy MSCA tým, že podporuje vysoké normy a vynikajúce pracovné podmienky. Výzva s rozpočtom 104,8 milióna EUR sa otvorí dnes a skončí sa 26. septembra.
  • V rámci iniciatívy Spätná väzba k politike sa vyčlenia 2 milióny EUR na posilnenie tematických prepojení medzi projektmi akcií Marie Curie-Skłodowskej, čím sa zvýši viditeľnosť ich príspevku ku kľúčovým politickým prioritám EÚ a preskúmajú sa spôsoby, ako maximalizovať vplyv programu. Výzva sa začne 25. apríla a skončí 3. septembra.

Neskôr v tomto roku budú otvorené dve ďalšie veľké výzvy na podporu excelentných doktorandských programov a medzinárodných projektov spolupráce v oblasti výskumu:

  • Doktorandské siete Marie Curie-Skłodowskej vykonávajú programy na nábor a odbornú prípravu doktorandov v akademickej obci a iných odvetviach vrátane priemyslu, podnikov a verejnej správy. Program zahŕňa rozvoj spoločných diplomov vrátane možného európskeho diplomu. Výzva s rozpočtom 608,6 milióna EUR sa začne 29. mája a skončí 27. novembra.
  • Výmeny zamestnancov v rámci akcií Marie Curie-Skłodowskej sa rozvíjajú medzinárodné, medzisektorové a interdisciplinárne výmeny a výmena poznatkov vo všetkých fázach inovačného reťazca. Výzva s rozpočtom 99,47 milióna EUR sa začne 19. septembra a skončí sa 5. februára 2025.
Viac..  Ekonomické prínosy členstva v EÚ sú významné, vyčíslili analytici NBS

Výzvy nadväzujú na prijatie revidovaného pracovného programu Horizont Európa na roky 2023 – 2025 minulý týždeň.

Program Horizont Európa prostredníctvom svojich systémov financovania akcií Marie Curie-Skłodowskej stanovuje vysoké normy pre kariéru výskumných pracovníkov a naďalej dosahuje dlhodobý vplyv na európske výskumné a inovačné systémy a organizácie, čím sa posilňuje spolupráca a zvyšuje ich globálna atraktívnosť a viditeľnosť.

Súvislosti

Z akcií Marie Curie-Skłodowskej (MSCA) v rámci programu Horizont Európa sa financuje excelentný výskum a inovácie a kreatívnym výskumným pracovníkom sa poskytujú nové znalosti a zručnosti prostredníctvom odbornej prípravy a expozície naprieč hranicami, oblasťami a sociálno-ekonomickými sektormi. Akcie Marie Curie-Skłodowskej sú základným kameňom Európskeho výskumného priestoru, ktorý podporuje kariéru výskumných pracovníkov a cezhraničný rozvoj prierezových zručností.

Tieto akcie podporujú uplatňovanie zásad Charty výskumných pracovníkov a cieľov európskeho rámca pre kariéru vo výskume zlepšovaním náboru a pracovných podmienok a stanovením noriem pre výskumných pracovníkov. Akcie Marie Curie-Skłodowskej takisto významne prispievajú k reforme systémov hodnotenia výskumu, pričom podporujú široké vymedzenie excelentnosti a rôznorodých kariérnych dráh v súlade so záväzkom Európskej komisie k procesu iniciovanému Koalíciou pre pokrok v hodnotení výskumu (CoARA).

O mam

Odporúčame pozrieť

Strategický plán pre program Horizont Európa

Komisia prijala druhý strategický plán pre program Horizont Európa. V pláne, ktorý bol oznámený na hlavných …

Consent choices