Si dobrý v organizovaní a dohovoríš sa plynulo po anglicky? Vyplň prihlášku a staň sa novým koordinátorom pre zahraničné návštevy spoločnosti ESS!

Skupina pre vonkajšie vzťahy a EÚ projekty je súčasťou divízie spaľovania ESS vo Švédsku, ktorá je zodpovedná za strategické a prevádzkové činnosti týkajúce sa vnútornej a vonkajšej komunikácie či vzťahov so zainteresovanými stranami. V súčasnosti spoločnosť hľadá administrátora na koordináciu návštev, ktorý podá správu vedúcemu skupiny pre vonkajšie vzťahy a európske projekty. Pozícia je na plný úväzok so šesťmesačnou skúšobnou dobou.

Úloha koordinátora si vyžaduje:

 • Koordináciu všetkých úloh ESS v spolupráci so stavebným partnerom ESS- Skanska zahŕňa:
  • Zaznamenávanie, analýzu a reagovanie na požiadavky návštev;
  • realizáciu peších výletov, autobusových zájazdov a informačných návštev vrátane dokumentácie pre webové stránky a sociálne médiá;
  • udržiavanie aktuálneho priebehu projektov;
  • zber spätnej väzby od návštevníkov;
  • realizáciu informačných aktivít, ako napr. Dni priemyslu, vedecké a obchodné konferencie alebo stretnutia;
  • vývoj a údržbu informačných materiálov (diapozitívy, letáky, brožúry aj audiovizuálny materiál).

Kvalifikácia:

 • Osvedčené pracovné skúsenosti (5-7 rokov) z podobnej úlohy vo vonkajších vzťahoch s úspešnými výsledkami realizovanými na informačných aktivitách;
 • znalosti s prácou s medzinárodnými firmami;
 • mať organizačné schopnosti;
 • plynulé ovládanie anglického jazyka v písomnej a ústnej podobe;
 • výborná znalosť technických programov Microsoft Office a Adobe CS.

Kontakt:

V prípade záujmu o prácu posielajte svoje životopisy a motivačné listy v anglickom jazyku, a to cez aplikáciu na tejto stránke. Upozorňujeme, že prijímame iba aplikácie prostredníctvom webovej stránky ESS alebo intranetu ESS. Termín na podanie žiadostí je do 15. 4. 2018. 

Viac informácií nájdete TU. 
Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracovali Miroslav Hajnoš a Michaela Kováčová.

O mib

Odporúčame pozrieť

ekonomika

Ekonomika eurozóny v 3. štvrťroku klesla

Ekonomika eurozóny v 3. štvrťroku 2023 v medzikvartálnom porovnaní a na sezónne upravenej báze mierne …

Consent choices