utecenci
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

PREHĽAD: Toto sú nové údaje o príchodoch migrantov do Talianska

Od 1. januára do 21. marca 2018 prišlo do Talianska 6161 migrantov, čo je o 68,55% menej než za to isté obdobie v roku 2017 (19 589 osôb) a o 57,48% menej oproti oproti roku 2016 (14 492 osôb). Líbya ostáva aj naďalej prvou krajinou v počte nalodení. Narastá trend nalodenia sa v Tunisku (20% z celkového počtu).

Toky z Tuniska

Takmer všetci migranti z Tuniska sú Tunisania. Je to druhá najväčšia štátna príslušnosť, ktorá prichádza do Talianska, hneď po obyvateľoch Eritrey (1187 bolo Tunisanov a 1551 Eritrejcov). Tento jav je čiastočne spôsobený postupným znižovaním počtu nalodení v Líbyi, ku ktoré nastalo vďaka zlepšovaniu podmienok v Líbyi. Nárast tuniských tokov je spôsobený zhoršovaním ekonomickej situácie v krajine.

Dobrovoľná asistovaná repatriácia a migranti v Líbyi

Od 29. novembra 2017 do 1. marca 2018 bolo uskutočnených 15391 dobrovoľných asistovaných repatriácií z Líbye do krajín pôvodu. Bol tak splnený cieľ stanovený na vrcholnej schôdzke v Abijane v novembri minulého roka.

Do februára 2018 sa do Líbye vrátilo 704 132 osôb. Žijú najmä v regióne okolo Tripolisu (22%), Almagrebu (13%) a Misuraty (13%). Medzinárodná organizácia IMO odhaduje, že v  Líbyi je 750 000 až 1 milión migrantov. Najviac z nich je z Nigérije (17%), z Egypta (17%) a z Čadu (14%).

Podľa UNHCR je 45 458 utečencov a žiadateľov o azyl zaregistrovných v Líbyi. Z nich je 47% Sýrčanov, 15% Palestínčanov a 13% Sudáncov.

Migračné toky do Nigeru

Podľa údajov poskytnutých nigerským ministerstvom vnútra a organizáciou IOM, migračné prúdy cez Niger neustále klesajú.

Relokácia migrantov z Líbyie cez Niger

Viac..  Eurobarometer: Mladí Európania, aj Slováci, majú záujem hlasovať v eurovoľbách

Do 5. marca bolo v rámci núdzového mechanizmu prerozdelenia presunutých 1200 utečencov z Líbye do tranzitného centra UNHCR v Nigeri, aby boli následne premiestnení do Európy. Avšak nigerská vláda pozastavila transfery z Líbye kvôli veľmi nízkemu počtu osôb relokovaných do Európy a z dôvodu dlhých procedurálnych postupov (zatiaľ bolo relokovaných len 25 osôb)

Žiadatelia o azyl

Od 1. januára do 16. marca Taliansko vybavilo 16 295 žiadostí o medzinárodnoprávnu ochranu (o 50,43% menej oproti tomu istému obdobiu roka 2017). Talianska vláda zabezpečila medzinárodnú ochranu 38% uchádzačov:

  • štatút utečenca dostalo 7 % žiadateľov;
  • doplnkovú ochranu dostali 4% žiadateľov
  • humanitárnu ochranu (povolenie na pobyt) dostalo 27% žiadateľov.

1885 žiadostí sa týkalo maloletých bez sprievodu. Talianska vláda zabezpečila medzinárodnú ochranu 80% žiadateľov a poskytla:

  • štatút utečenca: 5% žiadateľov
  • doplnkovú ochranu: 2% žiadateľov
  • humanitárnu ochranu (povolenie na pobyt): 73% žiadateľov

Taliansky fond pre Afriku

Cez Fond pre Afriku (založený v r. 2016) Talianska vláda vyčlenila 126 miliónov euro, najmä pre Niger, Líbyu a Tunisko. Iniciatívy, ktoré financuje Taliansko sa uskutočňujú najmä cez Núdzový trustový fond pre Afriku (zriadený vo Vallette), IOM, UNHCR a UNODC.

O dac

Odporúčame pozrieť

azyl

Fínsko žiada celoeurópske riešenia, aby sa zastavil tok migrantov z Ruska

Fínsky premiér Petteri Orpo žiada Európsku úniu, aby našla spoločné opatrenia, ktoré by zabránili tzv. …

Consent choices