auto
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Emisie z ťažkých úžitkových vozidiel sa budú po prvýkrát merať a monitorovať štandardizovaným spôsobom

Bulharské predsedníctvo dosiahlo neformálnu dohodu s Európskym parlamentom o nariadení o monitorovaní a nahlasovaní emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel. Toto nariadenie je súčasťou celkového úsilia EÚ o zníženie emisií CO2 a je ďalším krokom smerom ku konkurencieschopnému nízkouhlíkovému hospodárstvu.

Predbežné znenie sa predloží veľvyslancom EÚ na analýzu a schválenie. Po schválení sa legislatívny návrh predloží Európskemu parlamentu na hlasovanie a následne Rade na konečné prijatie. Účinnosť nadobudne 20 dní po uverejnení v úradnom vestníku.

Tento nový systém monitorovania a nahlasovania poskytne základ pre stanovenie a presadzovanie noriem v oblasti emisií CO2 a spotreby paliva a je predchádza ďalšieho legislatívneho návrhu, ktorý Komisia plánuje predložiť neskôr v tomto roku.

Pravidlá pre osobné automobily a dodávky už platia. Nariadenie, o ktorom sme teraz uzavreli predbežnú dohodu, je zamerané na nové nákladné vozidlá, autobusy a autokary. Emisie z ťažkých úžitkových vozidiel evidovaných v EÚ sa budú po prvýkrát merať a monitorovať štandardizovaným spôsobom. Nariadenie umožní vytvorenie centrálneho registra EÚ, do ktorého budú orgány a výrobcovia zadávať údaje o emisiách CO2 a spotrebe paliva. V snahe zaručiť transparentnosť a umožniť ľahšie porovnávanie rôznych modelov vozidiel sa tieto údaje sprístupnia verejnosti. Jedinou výnimkou budú prípady odôvodnené potrebou chrániť súkromné údaje a zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž.

Kontext a ďalšie kroky

Rada pre životné prostredie na svojom zasadnutí 28. júna 2007 vyzvala na posilnenú stratégiu znižovania emisií CO2 cestných vozidiel vrátane ťažkých úžitkových vozidiel. Európska komisia v reakcii na túto výzvu predložila 1. júna 2017 návrh na vytvorenie povinného celoeurópskeho systému monitorovania a nahlasovania emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel.

Viac..  Benefitom členstva v EÚ sú podľa analytikov najmä jednotný trh a eurofondy

Veľvyslanci pri EÚ odsúhlasili 15. decembra 2017 mandát na rokovania s Európskym parlamentom.

Bulharské predsedníctvo začalo rokovania s Európskym parlamentom 27. februára a dosiahlo dohodu už počas druhého trialógu 26. marca.

Podľa údajov Európskej environmentálnej agentúry boli v roku 2015 emisie skleníkových plynov z cestnej dopravy o 19 % vyššie ako v roku 1990. Cestná doprava bola v roku 2015 zodpovedná za takmer 73 % celkových emisií skleníkových plynov z dopravy vrátane leteckej dopravy a medzinárodnej lodnej dopravy. Osobné automobily boli zodpovedné za 44,5 % týchto emisií, pričom 18,8 % vyprodukovali ťažké úžitkové vozidlá. EÚ si však v záujme dosiahnutia rámcových cieľov politiky v oblasti klímy do roku 2030 stanovila za cieľ znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov z dopravy o približne 20 % v porovnaní s ich úrovňou v roku 2008.

O dac

Odporúčame pozrieť

Benefitom členstva v EÚ sú podľa analytikov najmä jednotný trh a eurofondy

Voľný prístup slovenských firiem na spoločný trh s viac ako 450 miliónmi ľudí, voľný pohyb …

Consent choices