utecenci
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európsky dvor audítorov vykonáva audit nástroja pre utečencov v Turecku

Nástroj bol vytvorený 1. januára 2016 po tom, ako Európska rada vyzvala k poskytnutiu značnej dodatočnej sumy financovania na podporu utečencov v Turecku. Rozpočet na nástroj je vo výške 3 mld. EUR, z ktorých 1 mld. EUR pochádza z rozpočtu EÚ a 2 mld. EUR od členských štátov.

Audítori preskúmajú, či sa pomocou nástroja poskytuje účinná podpora. O tomto nástroji uverejnili aj podkladový dokument ako zdroj informácií pre tých, ktorí sa o túto tému zaujímajú.

Nástroj slúži na podporu humanitárnych aj nehumanitárnych činností. Má zabezpečiť rýchlu, účinnú a koordinovanú mobilizáciu pomoci EÚ pre utečencov v Turecku a je jedným z najdôležitejších nástrojov Únie na riešenie utečeneckej krízy. Audítori preskúmajú usporiadanie a fungovanie nástroja ako celku. Zamerajú sa na jeho riadenie – koordináciu, administratívne zabezpečenie, fungovanie a monitorovanie – a výsledky dosiahnuté v rámci poskytnutej humanitárnej pomoci.

Viac..  Eurokomisia schválila SR dve schémy štátnej pomoci za 296 a 264 miliónov eur

„Následkom zvýšenej migrácie, najmä v dôsledku konfliktu v Sýrii, sa Turecko stalo krajinou, v ktorej sa nachádza najväčšia populácia utečencov na svete – viac než 3,8 milióna ľudí,“ uviedla Bettina Jakobsen, členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná za tento audit. „Je preto veľmi dôležité preskúmať, či je finančná pomoc EÚ v tejto oblasti účinná.“

Uverejnenie audítorskej správy sa plánuje koncom roka 2018.

O dac

Odporúčame pozrieť

EK dá členským štátom podporu vyše 250 miliónov eur na posilnenie riadenia migračných tokov

Vzhľadom na rastúce migračné výzvy, ktoré vedú k vysokému počtu príchodov cez všetky trasy, sa …

Consent choices