romovia
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Integrácia Rómov: Európska komisia zdôrazňuje potrebu konať

Pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa Rómov, ktorý sa koná každý rok 8. apríla, prvý podpredseda Frans Timmermans, komisárky Marianna Thyssenová, Věra Jourová a Corina Creţuová a komisár Johannes Hahn uviedli:

„Dodržiavanie základných práv vrátane rovnakého zaobchádzania predstavuje jeden zo základných kameňov Európskej únie. Rómska komunita – jedna z najpočetnejších menšín v EÚ a jej okolí – však ešte tieto práva nemôže plne využívať. Rómovia nielenže čelia predsudkom, diskriminácii a marginalizácii, ale často nemajú dokonca prístup ani k základným potrebám, ako sú čistá voda, hygiena či potraviny. Až 80 % Rómov je ohrozených chudobou. Touto situáciou trpia predovšetkým Rómovia, ale stavia do zlého svetla aj naše demokratické spoločenstvá.

Medzinárodný deň Rómov je preto príležitosťou nadviazať na doterajšie úspešné úsilie o boj proti diskriminácii Rómov a ich začlenenie do všetkých európskych spoločností a krajín. V poslednom čase sme dosiahli viacero pozitívnych výsledkov, a to najmä v oblasti vzdelávania, ale musíme sa snažiť ešte viac.

Úspech sa dostaví len vtedy, ak budeme všetci ťahať za jeden povraz, a to na všetkých frontoch. Preto vyzývame členské štáty a našich partnerov zapojených do procesu rozširovania, aby v tomto úsilí nepoľavovali a prijímali konkrétne kroky v oblasti protirómskej diskriminácie a marginalizácie – napríklad aj podporou účasti a zastúpenia Rómov vo verejnej sfére.

Rómovia žijú v Európe vyše 700 rokov. Ich dejiny a kultúra sú nevyhnutnou súčasťou nášho rozmanitého európskeho dedičstva. Rómske komunity si zaslúžia, aby sa s nimi zaobchádzalo rovnako a aby mohli naplno využívať svoje európske občianske práva. Spôsob, akým pristupujeme k najzraniteľnejším menšinám, je v konečnom dôsledku dôležitou skúškou našej európskej demokracie.“

Súvislosti

Rómovia sú najpočetnejšou európskou menšinou: v EÚ ich žije 6 miliónov a v regióne potenciálneho rozširovania (Čierna Hora, Srbsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo a Turecko) ďalšie 4 milióny.

Viac..  Komisia a vysoký predstaviteľ vyzývajú na jednotný postup proti všetkým formám nenávisti

Táto komunita už dlho čelí nerovnosti, sociálnemu vylúčeniu, diskriminácii a marginalizácii. Až 80 % Rómov je vystavených riziku chudoby, zatiaľ čo všeobecný priemer v EÚ je 17 %.

Európska komisia už dlho zdôrazňuje potrebu konať a v roku 2011 vyzvala členské štáty, aby prijali vnútroštátne stratégie integrácie Rómov. Komisia o vykonávaní týchto stratégií každoročne predkladá správy.

V roku 2017 Komisia začala rozsiahle hodnotenie rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020 s cieľom posúdiť vplyv opatrení zavedených od roku 2011. Podľa predbežných zistení došlo k určitým zlepšeniam, najmä v oblasti vzdelávania, ale ak chceme pokročiť v ďalšom úsilí o sociálno-ekonomické začlenenie Rómov, treba sa snažiť ešte viac.

Politika súdržnosti EÚ môže k tomuto cieľu prispieť investíciami do zdravotnej starostlivosti, zamestnanosti a projektov sociálnej integrácie. Aj program ROMACT, iniciatíva zriadená v roku 2013 spolu s Radou Európy, pomáha rómskej komunite podporou miestnych orgánov v 115 obciach pri navrhovaní, financovaní a realizácii politík a verejných služieb zameraných na vytvorenie inkluzívnejšej spoločnosti pre Rómov. Z programu má prínos zhruba 65-tisíc ľudí.

Európska komisia sa druhý rok po sebe pripája k iniciatíve Európskeho parlamentu, ako aj európskych zastrešujúcich organizácií občianskej spoločnosti, ktorá spočíva v sérii podujatí naplánovaných od 8. do 12. apríla pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices