klima
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európski odborníci žiadajú viac financií na opatrenia v oblasti klímy

Široká skupina, zložená z podnikateľských a občianskych združení, think tankov a ďalších odborných organizácií, vrátane Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu (SAPI) vyzvala, prostredníctvom spoločného otvoreného listu, predsedu Európskej komisie, aby úplne zosúladil budúci rozpočet Európskej únie s Parížskou dohodou a záujmami podporujúcimi trvalo udržateľný rozvoj. Dňa 2. mája 2018 má totiž Európska komisia uverejniť svoj všeobecný návrh o prioritách výdavkov Viacročného finančného rámca po roku 2020.

V otvorenom liste signatári vyzývajú predsedu Junckera, aby výraznou mierou navýšil súčasný 20%-ný podiel klimatickej agendy v rozpočte EÚ a to na úkor podpory fosílnych palív. Týmto by únia mala zabezpečiť, aby jej fondy podporili úsilie členských štátov dosiahnuť klimatické ciele do roku 2030 a následne aj 2050.

Zmena klímy je európskymi lídrami čoraz intenzívnejšie vnímaná ako globálna hrozba, ktorej by EÚ mala venovať pozornosť aj skrz alokáciu prostriedkov vo svojom Viacročnom finančnom rámci (Multiannual Financial Framework) po roku 2020. Dňa 22. marca zdôraznil predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker na Konferencii o udržateľnom financovaní (Conference on Sustainable Finance), že EÚ musí pokračovať smerom k zosúladeniu finančných tokov s klimatickýmu cieľmi. Na rovnakej konferencii vyslovil francúzsky prezident Emmanuel Macron požiadavku, aby ďalší viacročný finančný plán EÚ vyčlenil až 40% svojich výdavkov na opatrenia v oblasti klímy a ekologickú transformáciu.

Tieto vyhlásenia podčiarkujú všeobecnú snahu odbornej aj laickej verejnosti o zvýšenie objemu finančných prostriedkov na opatrenia v oblasti klímy. Začiatkom marca sa zároveň zasadilo 14 ministrov životného prostredia za rozpočet priaznivý pre klímu, ktorý by vylučoval dotácie na fosílne palivá. Európsky parlament následne súhlasil s výrazným zvýšením prostriedkov pre zaistenie plnenia klimatických cieľov.

„Je zrejmé, že budúci rozpočet EÚ musí čeliť obrovským výzvam, vyplývajúcim z klimatických zmien. Orgány EÚ ale nemôžu tvrdiť, že robia všetko v ich silách pre dosiahnutie súladu s Parížskou dohodou a súčasne naďalej financovať fosílne palivá. Musím však zdôrazniť a upozorniť, že rozpočet EÚ má obrovský nevyužitý potenciál pre podporu prechodu na čistú energiu a mobilitu,“ hovorí riaditeľ Climate Action Network (CAN) Europe, Wendel Trio. „Legitímny rozpočet EÚ jednoducho musí riešiť spoločné a dlhodobé výzvy, ktorým čelia Európania a klimatické zmeny medzi tieto výzvy rozhodne patria. Vyššie európske ciele v oblasti klímy a energie pre rok 2030 budú, najmä v menej rozvinutých regiónoch, splnené  iba vtedy, ak budú podporované 40%-ným podielom výdavkov na klímu a postupným ukončovaním dotácií na fosílne palivá,“ dodáva Wendel Trio.

Viac..  Krajiny EÚ schválili nariadenie na zníženie emisií CO2 z ťažkých vozidiel

„Som rada, že sme ako SAPI mali možnosť spolupracovať a podpísať sa pod list spolu s ďalšími tridsiatimi dôležitými európskymi a národnými organizáciami a združeniami. Mnohí z nás si to možno neuvedomujú, ale práve teraz sa rozhoduje o našej budúcnosti, pretože ak bol niekedy vhodný čas spraviť niečo pre túto planétu na úrovni najvyššej politiky, je to rozhodne teraz,“ vysvetľuje Veronika Galeková, riaditeľka SAPI. „Zároveň apelujeme na Vládu SR, aby v zmysle tohto listu pristupovala k tvorbe viacročného finančného rámca (MFF) pre obdobie po roku 2020,“ uzatvára Veronika Galeková.

O dac

Odporúčame pozrieť

L. Miko: Slovensko naplno nevyužíva potenciál, ktorý mu EÚ ponúka

Vstup do EÚ priniesol Slovensku výrazné zlepšenie v mnohých oblastiach, bez neho by sa mohlo …

Consent choices