azyl, obcianstvo
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Eurostat: V roku 2016 získalo občianstvo EÚ takmer milión osôb

V roku 2016 získalo občianstvo členského štátu Európskej únie (EÚ) približne 995 000 osôb, čo predstavuje nárast oproti roku 2015 (841 000 osôb) a roku 2014 (889 000 osôb). Z celkového počtu osôb, ktoré získali občianstvo jedného z členských štátov EÚ v roku 2016, bolo 12 % bývalých občanov iného členského štátu EÚ, no väčšina nebola občanmi EÚ alebo boli bez štátnej príslušnosti.

Najväčšiu skupinu osôb, ktoré získali občianstvo členského štátu EÚ, kde žili v roku 2016, tvorili občania Maroka (101 300 osôb, z ktorých 89 % získalo občianstvo Španielska, Talianska alebo Francúzska), Albánska (67 500, 97 % z nich získalo občianstvo Talianska alebo Grécka), Indie (41 700, z nich takmer 60 % nadobudlo britské štátne občianstvo), Pakistanu (32 900, viac než polovica nadobudla britské štátne občianstvo), Turecka (32 800, takmer polovica z nich získala nemeckú štátnu príslušnosť), Rumunska (29 700, z toho 44 % získalo talianske občianstvo) a Ukrajiny (24 000, z ktorých 60 % získalo občianstvo Nemecka, Rumunska, Portugalska a Talianska). Maročania, Albánci, Indovia, Pakistanci, Turci, Rumuni a Ukrajinci spoločne predstavovali približne jednu tretinu (33 %) celkového počtu osôb, ktoré v roku 2016 získali občianstvo členského štátu EÚ. Rumuni (29 700) a Poliaci (19 800) predstavovali dve najväčšie skupiny občanov EÚ, ktorí získali občianstvo iného členského štátu EÚ.

Tieto údaje pochádzajú z článku, ktorý zverejnil Eurostat, štatistický úrad Európskej únie.

Počet štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, ktorí získali občianstvo iného členského štátu EÚ sa v roku 2016 viac ako zdvojnásobil

S výnimkou troch štátov v roku 2016 udelili všetky členské štáty viac občianstiev ako v roku 2015. Najväčší relatívny nárast bol v Chorvátsku (v roku 2016 sa tu oproti predošlému roku zvýšil počet udelených občianstiev trojnásobne, čo predstavuje nárast z 1 196 na 3 973, teda + 232 %), v Grécku (počet občianstiev sa viac ako zdvojnásobil z 13 933 na 33 210, teda + 138 %) a na Malte (zo 646 na 1 495, teda o 131 %).

Viac..  Vladimír Bilčík: Deti musia mať garantovanú väčšiu mieru bezpečnosti v online priestore

V roku 2016 počet udelených občianstiev klesol v troch členských štátoch, pričom najväčší pokles bol v Írsku (z 13 565 na 10 038, teda o -26 %).

Keď sa pozrieme na bývalú štátnu príslušnosť, z ktorej aspoň 100 osôb získalo občianstvo iného členského štátu EÚ, v roku 2016 najväčší relatívny nárast v porovnaní s rokom 2015 nastal pri občanoch Spojeného kráľovstva (počet sa viac ako zdvojnásobil z 2 478 ľudí v roku 2015 na 6 555 ľudí v roku 2016, teda o 165 %), pri štátnych príslušníkoch Saudskej Arábie (zo 133 na 277, teda o 108 %), Nikaraguy (zo 715 na 1 423, teda o 99 %), Bhutánu (zo 72 na 143, teda o 99 %) a Paraguaju (z 2 046 na 3468, teda o 70 %).

Najvyššia miera naturalizácie bola v Chorvátsku a vo Švédsku

Miera naturalizácie je pomer medzi osobami, ktoré získali občianstvo krajiny počas roka, a počtom cudzincov v tej istej krajine na začiatku toho istého roka. V roku 2016 bola najvyššia miera naturalizácie registrovaná v Chorvátsku (9,7 udelených občianstiev na 100 cudzincov s pobytom v krajine), vo Švédsku (7,9) a Portugalsku (6,5), po ktorom nasledovali Rumunsko a Grécko (4,2), Fínsko a Taliansko (obe 4,1). Na opačnom konci stupnice, kde bola miera naturalizácie nižšia ako 1 udelené štátne občianstvo na 100 cudzincov s trvalým pobytom sme zaznamenali v Rakúsku, Lotyšsku a na Slovensku (všetky menej ako 0,7), v Estónsku a Litve (0,9) a v Českej republike (1,0).

O dac

Odporúčame pozrieť

Ekonomika eurozóny v 3. kvartáli klesla

Ekonomika eurozóny zaznamenala v 3. štvrťroku po úprave o sezónne vplyvy medzikvartálny pokles. TASR o …

Consent choices