Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Ochrana spotrebiteľa musí byť pri alkoholických nápojoch účinnejšia

Spotreba alkoholu v Európe je dvakrát vyššia ako celosvetový priemer. Jeho nadmerná konzumácia je častou príčinou zdravotných problémov a predčasných úmrtí, ktorým by inak bolo možné účinne predchádzať. 

Riešenie otázok prevencie a ochrany spotrebiteľa v tejto oblasti úzko súvisí s mnohými existujúcimi výzvami v rámci spoločnosti. Ide napríklad o znižovanie dopravnej nehodovosti, zabraňovanie násiliu páchanom na ženách, ochranu detí či zlepšovanie sociálnej situácie mnohých rodín,“ priblížila europoslankyňa Monika Beňová. Zlepšovaniu ochrany spotrebiteľa a potrebe inovácií z hľadiska jeho informovania v prípade alkoholických nápojov bol venovaný špecializovaný seminár. Zorganizovala ho Monika Beňová a uskutočnil sa na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli.

Zástupcovia európskych výrobcov, distribútorov a predajcov alkoholických nápojov v uplynulom mesiaci prišli s návrhmi ako zlepšiť informovanosť spotrebiteľa. Týkali sa napríklad automatického umiestňovania QR kódov a iných referenčných odkazov mimo oficiálneho štítku. Tie by upozorňovali na existujúce riziká. Takéto návrhy sú však vzhľadom na súčasné možnosti a skúsenosti z iných odvetví, ako napríklad z tabakového priemyslu, zďaleka nepostačujúce,“ uviedla poslankyňa.

Viac..  Europarlament chce prísnejšie presadzovanie sankcií EÚ voči Rusku

Väčší dôraz na ochranu a informovanosť spotrebiteľa musí v tejto oblasti klásť aj Európska komisia. Chýbajú nám totiž aktuálne strategické dokumenty, z ktorých je možné na európskej úrovni čerpať. Posledná európska stratégia pochádza ešte z roku 2006, pričom jej platnosť sa skončila v roku 2012. Rozdrobená a v mnohom neprehľadná je aj legislatíva upravujúca pravidlá týkajúce sa alkoholu. To všetko si z hľadiska podpory prevencie vyžaduje náležitú pozornosť,“ uzavrela Monika Beňová.

O dac

Odporúčame pozrieť

benova

M. Beňová: Výzvy na posilňovanie demokratizácie európskych volieb sú falošné

Plénum Európskeho parlamentu sa zaoberalo návrhom na posilnenie európskeho rozmeru organizácie eurovolieb v júni budúceho …

Consent choices