Medzinárodný justičný orgán hľadá nové tváre, ktoré prispejú k dodržiavaniu spravodlivosti na súdnych pojednávaniach

Medzinárodná justičná spolupráca (JCI) je orgánom francúzskeho ministerstva spravodlivosti pod osobitným mandátom Expertise France na podporu reformy právneho štátu na Ukrajine (PRAVO). Projekt spoločnosti presadzuje praktický prístup k spravodlivosti pre všetkých založený na zásadách právneho štátu a rešpektovaní spoločných európskych demokratických hodnôt a noriem. Jeho cieľom je posilniť systém súdnictva a zabezpečiť opatrenia vyplývajúce z uvedených dokumentov z tvorby politiky.

V súčasnosti JCI hľadá kľúčového experta (vedúceho zložky), ktorý bude mať zodpovednosť za činnosti súvisiace so súdnym vedením, organizáciou súdov ich financovaním či systémom prideľovania prípadov.

Poslanie experta:

 • Prispieť k projektu z technického hľadiska, k založeniu výborov, komisií a pracovných skupín;
 • podporovať vykonávanie činností súvisiacich so vzdelávacími modulmi pre sudcov, úradníkov, právnikov, notárov, exekútorov a odborníkov v oblasti spravodlivosti;
 • zabezpečiť prípravu a hladký priebeh odborných misií (identifikácia príjemcov odbornej prípravy, technická príprava študijných pobytov, stáží atď.);
 • zabezpečiť, aby kvalita poskytovaných služieb bola v súlade s cieľmi projektu (technická korektúra správ o štúdiách);
 • písanie správ o činnosti spoločnosti;
 • nadviazať spoluprácu s ostatnými finančnými partnermi.

Kvalifikácie a zručnosti:

 • Vysokoškolské vzdelanie z právnej oblasti;
 • vynikajúca znalosť anglického jazyka  (písomne aj ústne);
 • dobrá počítačová gramotnosť;
 • min. 10 rokov všeobecnej odbornej praxe (pracovné skúsenosti v súdnom prostredí alebo základná štruktúra administratívnej podpory);
 • skúsenosti v programoch na podporu právneho a súdneho systému, vrátane formulovania, monitorovania a hodnotenia projektov v oblasti spravodlivosti.

Dátum začiatku: od mája 2018
Termín podania prihlášky: do 15. apríla

Žiadosti posielajte na emailovú adresu: mario.morali@gip-jci-justice.fr s hlavičkou správy „IKE2 PRAVO“.

Ďalšie informácie nájdete TU. 

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracovali Miroslav Hajnoš a Michaela Kováčová.

O mib

Odporúčame pozrieť

Landsbergis: EÚ sa musí vysporiadať s maďarskými systematickými obštrukciami

Maďarsko systematicky blokuje snahu Európskej únie o podporu Ukrajiny vo vojne proti Rusku. V pondelok …

Consent choices