obehove hospodarstvo
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Obehové hospodárstvo v EÚ: Zapojiť sa musíme všetci

Obehové hospodárstvo je ekonomický model uprednostňujúci opätovné využívanie a recyklovanie vecí. Prináša mnohé výhody pre životné prostredie, hospodársky rast a pre obyvateľov.

V EÚ sa ročne vyprodukuje viac než dve a pol miliardy ton odpadu. Európski zákonodarcovia v súčasnosti pripravujú legislatívu, ktorá má umožniť prechod z tradičného na obehové hospodárstvo. Čo presne ale obehové hospodárstvo znamená? Aké sú dôvody na túto zmenu a  v čom spočívajú jeho výhody?

Čo je to obehové hospodárstvo

Obehové hospodárstvo je model produkcie a spotreby, v rámci ktorého sa veci bezhlavo nevyhadzujú, ale sa zdieľajú, požičiavajú, opätovne využívajú, opravujú a recyklujú dovtedy pokiaľ sa to dá. Týmto spôsobom sa zvyšuje životnosť produktov a znižuje odpad. Ak nejaký výrobok dosiahne koniec svojej životnosti, materiály, z ktorých bol vyrobený, sa použijú na výroby nových. Niektoré môžu byť používané znovu a znovu, čím sa vytvárajú ďalšie hodnoty.

V porovnaní s tradičným – tzv. lineárnym – hospodárstvom, kde funguje schéma „vezmi-urob-spotrebuj-odhoď“, obehová ekonomika sa opiera o veľké množstvo lacných a ľahko dostupných materiálov a energie. Súčasťou  tohoto modelu sú aj opatrenia proti plánovanému opotrebovávaniu.

Prečo potrebujeme prechod na obehové hospodárstvo?

– rastúci dopyt po surovinách a nedostatok zdrojov- neobnoviteľné zdroje majú svoje limity a keďže populácia stále rastie, zvyšuje sa aj dopyt.

– závislosť na iných krajinách – keďže niektoré krajiny nemajú dostatok vlastných zdrojov surovín, sú závislé na iných krajinách

– dopad na klímu planéty – ťažba a používanie nerastných surovín má veľký dopad na životné prostredie, zvyšuje spotrebuje energie a produkciu CO2 .Rozumnejšie používanie surovín môže znížiť produkciu CO2.

Viac..  Komisia víta predbežnú dohodu o čistejšom ovzduší v EÚ

V čom spočívajú výhody obehového hospodárstva?

Opatrenia ako predchádzanie produkcii odpadu, ekodizajn, opätovné použitie, by mohli ušetriť  EÚ cez 600 miliárd v čistom, čo je zhruba 8% ročného obratu a zníženie o 2-4% emisií CO2.

Postupný prechod na obehové hospodárstvo by mohol časom priniesť výhody ako:

  • menší nápor na životné prostredie
  • zvýšenie bezpečnosti dodávania surovín
  • zvýšenie konkurencieschopnosti
  • inováciu, rast a vytvorenie nových pracovných príležitostí (cca. 580.000 nových pracovných pozícií v EÚ).

Obehové hospodárstvo zároveň ponúka spotrebiteľom trvácnejšie a kvalitnejšie výrobky, ktoré šetria ich peniaze a zvyšujú kvalitu života.

Niekoľko príkladov 

  • Mobilné telefóny by mohli byť až o polovicu lacnejšie, ak by bolo jednoduchšie ich rozobrať na súčiastky.
  • Ak by sa zozbieralo 95% mobilných telefónov, pri výrobe by sa mohla ušetriť až 1 miliarda eur.
  • Modernizácia ľahkých komerčných vozidiel miesto recyklácie by mohla na materiálových vstupoch ušetriť ročne až 6,4 miliardy eur (15% hmotných zdrojov) a 140 miliónov eur na účtoch za energie a zredukovať produkciu skleníkových plynov o 6,3 miliónov ton.

O dac

Odporúčame pozrieť

Komisia

Komisia investuje vyše 233 miliónov eur do strategických projektov v oblasti životného prostredia a klímy

Komisia investuje viac ako 233 miliónov EUR do dvanástich nových strategických projektov v celej Európe v …

Consent choices