ZITNANSKA, Jana
Europoslankyňa Jana Žitňanská. PHOTO: © European Union- EP.

Jana Žitňanská: Aj odpad sú peniaze, ak ho dokážeme správne využiť

Štrasburg – Jedným z hlavných bodov hlasovania Európskeho parlamentu počas  aprílového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu bude tzv. Odpadový balíček. Poslanci budú o ňom hlasovať v stredu, 18. apríla.

Balíček je jedným z krokov v prechode z tradičného na obehové hospodárstvo, t.j. uprednostňovanie opätovného využívania vecí. Požičiavanie, opravovanie pokazených vecí a celkové navýšenie recyklácie, by nielenže prispelo k ochrane životného prostredia, ale benefity by pocítilo aj hospodárstvo a v neposlednom rade naše zdravie. Podľa predloženého textu by obehové hospodárstvo mohlo priniesť zníženie emisií skleníkových plynov o 2 až 4% ročne.

V Európskej únii sa každý rok vyprodukuje viac ako dve a pol miliardy ton odpadu, z ktorých 7 – 10% predstavuje komunálny odpad. Spôsob, akým sa členský štát s týmto druhom odpadu vysporiadava často naznačuje kvalitu systému odpadového hospodárstva v krajine ako takú. Tvorba skládok v blízkosti obyvateľov a vplyv tohto odpadu na ľudské zdravie a životné prostredie, patria v kontexte komunálneho odpadu k hlavným problémom.  Balíček preto stanovuje postupné zvyšovanie recyklovateľnosti komunálneho odpadu z domácností a podnikov, pričom do roku 2035 by malo ísť až o 65%.

Súčasťou balíčka sú aj prísnejšie opatrenia vedúce k znižovaniu tvorby odpadu, či nové schémy zodpovednosti výrobcov. V prevažnej väčšine prípadov totiž výber obalu nezávisí ani tak od rozhodnutia spotrebiteľa ako od samotného výrobcu. Do roku 2025 by malo byť recyklovateľných až 65% obalov, preto  je zavádzanie opätovne použiteľných obalov na trh v čo najväčšej možnej miere jednou z hlavných priorít.

Viac..  Michal Wiezik: Parlamentný návrh o nových genomických technikách vnímam negatívne

Europoslankyňa Jana Žitňanská (NOVA, ECR) vysvetľuje, že rýchle prijatie efektívnych opatrení je nevyhnutné aj v kontexte priemyselných politík. Európska únia je nielenže na dovoze surovín závislá, veľké množstvo týchto prírodných zdrojov sa rýchlo vyčerpáva. “Kľúčovým riešením je upriamenie našej pozornosti na európsky priestor, na materiál a prostriedky, ktoré máme k dispozícii. Keď pochopíme, že aj “trash is cash”, že aj odpad je cenný zdroj a začneme ho v plnej miere využívať, pripravíme sa zároveň aj na budúcnosť, v ktorej by už súčasné zdroje nemuseli existovať,” dodáva europoslankyňa.

O red

Odporúčame pozrieť

Robert Hajšel: Denne vyprodukujeme viac ako pol kilogramu odpadu na osobu. Je to neúnosné

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices