emisie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Škandál s emisiami: Európsky parlament mení pravidlá typového schvaľovania vozidiel

Nová smernica zabezpečuje lepší dohľad nad automobilovým sektorom, s prísnejšími požiadavkami na testy emisií a vysoké pokuty pre tých, ktorí nové pravidlá porušia.

Europoslanci 19. apríla prijali smernicu, ktorá sprísni proces typového schvaľovania motorových vozidiel. Takisto umožní Európskej komisii hodnotiť prácu členských štátov a ukladať sankcie výrobcom.

Ide o aktualizáciu smernice z roku 2007, výsledkom čoho budú transparentnejšie testy a schvaľovanie nových vozidiel.

Ako prebieha testovanie nových vozidiel?

  •  nové typy vozidiel prechádzajú testami jednotlivých členských štátov (v testovacích centrách), kde musia absolvovať približne 70 skúšok, ktorých súčasťou je okrem iného aj testovanie emisií a bezpečnosti.
  • každé nové vozidlo musí mať certifikát o zhode so schváleným typom

Nové pravidlá zlepšujú prehľadnosť, sledovanie a prípadne pokutovanie v tomto postupe.

A to najmä:

  • členské štáty budú vyberať poplatky za testovanie od výrobcov, takže výrobcovia nebudú v kontakte s testovacími centrami. Preto tieto testovacie centrá musia byť nezávislé.
  •  národné orgány dohľadu nad trhom budú musieť vykonávať kontrolu spotreby vozidiel, ktoré sú už v obehu, aby sa uistili, že vozidlá fungujú v praxi tak, ako výrobca deklaruje.
  • Európska komisia bude môcť udeliť výrobcovi pokutu až do sumy30 000 € za vozidlo.

„Táto smernica má zaručiť spotrebiteľom, že autá, ktoré kupujú, sú aj v skutočnosti také, aké výrobca deklaruje“, vysvetľuje spravodajca Daniel Dalton (UCR, UK).

Viac..  Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament tiež požaduje sprísnenie testov na emisie. Podľa novej smernice by sa až 20% malo zamerať na ich kontrolu.

Parlament rokuje s Európskou radou aj o ďalších prvkoch.

  • kontrola trhu: jedno zo 40.000 registrovaných vozidiel za uplynulý rok musí prejsť opätovnou kontrolou
  •  posilnenie právomocí Komisie: Komisia bude môcť posúdiť opatrenia prijaté jednotlivými členskými štátmi.

Nová smernica je reakciou na škandál s emisiami v roku 2015, keď sa prevalilo, že automobilka Volkswagen manipulovala testy emiií. V súvislosti s týmto škandálom, Európsky parlament vytvoril osobitý vyšetrovací výbor (EMIS).

Automobilový priemysel v EÚ

S 2,5 miliónmi pracovných miest a 6,4% HDP EÚ je automobilový priemysel kľúčovým odvetvím pre európske hospodárstvo.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices