emisie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Škandál s emisiami: Európsky parlament mení pravidlá typového schvaľovania vozidiel

Nová smernica zabezpečuje lepší dohľad nad automobilovým sektorom, s prísnejšími požiadavkami na testy emisií a vysoké pokuty pre tých, ktorí nové pravidlá porušia.

Europoslanci 19. apríla prijali smernicu, ktorá sprísni proces typového schvaľovania motorových vozidiel. Takisto umožní Európskej komisii hodnotiť prácu členských štátov a ukladať sankcie výrobcom.

Ide o aktualizáciu smernice z roku 2007, výsledkom čoho budú transparentnejšie testy a schvaľovanie nových vozidiel.

Ako prebieha testovanie nových vozidiel?

  •  nové typy vozidiel prechádzajú testami jednotlivých členských štátov (v testovacích centrách), kde musia absolvovať približne 70 skúšok, ktorých súčasťou je okrem iného aj testovanie emisií a bezpečnosti.
  • každé nové vozidlo musí mať certifikát o zhode so schváleným typom

Nové pravidlá zlepšujú prehľadnosť, sledovanie a prípadne pokutovanie v tomto postupe.

A to najmä:

  • členské štáty budú vyberať poplatky za testovanie od výrobcov, takže výrobcovia nebudú v kontakte s testovacími centrami. Preto tieto testovacie centrá musia byť nezávislé.
  •  národné orgány dohľadu nad trhom budú musieť vykonávať kontrolu spotreby vozidiel, ktoré sú už v obehu, aby sa uistili, že vozidlá fungujú v praxi tak, ako výrobca deklaruje.
  • Európska komisia bude môcť udeliť výrobcovi pokutu až do sumy30 000 € za vozidlo.

„Táto smernica má zaručiť spotrebiteľom, že autá, ktoré kupujú, sú aj v skutočnosti také, aké výrobca deklaruje“, vysvetľuje spravodajca Daniel Dalton (UCR, UK).

Viac..  Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Európsky parlament tiež požaduje sprísnenie testov na emisie. Podľa novej smernice by sa až 20% malo zamerať na ich kontrolu.

Parlament rokuje s Európskou radou aj o ďalších prvkoch.

  • kontrola trhu: jedno zo 40.000 registrovaných vozidiel za uplynulý rok musí prejsť opätovnou kontrolou
  •  posilnenie právomocí Komisie: Komisia bude môcť posúdiť opatrenia prijaté jednotlivými členskými štátmi.

Nová smernica je reakciou na škandál s emisiami v roku 2015, keď sa prevalilo, že automobilka Volkswagen manipulovala testy emiií. V súvislosti s týmto škandálom, Európsky parlament vytvoril osobitý vyšetrovací výbor (EMIS).

Automobilový priemysel v EÚ

S 2,5 miliónmi pracovných miest a 6,4% HDP EÚ je automobilový priemysel kľúčovým odvetvím pre európske hospodárstvo.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices