chudoba
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Viac ako pol milióna Slovákov ohrozuje chudoba. Zmeniť to môže postavenie

BRATISLAVA / Čoraz viac Slovákov ohrozuje chudoba. Podľa štatistík príjmov a životných podmienok Európskej únie je ohrozených približne 650 tisíc obyvateľov. V prípade jednočlennej domácnosti predstavuje hranica rizika chudoby 360 eur na mesiac.

Rizikom chudoby bolo podľa údajov zo zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností EU SILC 2017 ohrozených 12,4 % obyvateľov Slovenska, čo je približne 650 tisíc osôb. „V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o mierny pokles o 0,3 percentuálneho bodu,“ informoval o tom v pondelok na tlačovej konferencii predseda Štatistického úradu Alexander Ballek. Hranica rizika príjmovej chudoby dosiahla hodnotu 4 310 eur na rok. Medziročne vzrástla o 139 eur.

V prípade jednočlennej domácnosti predstavuje hranica rizika chudoby 360 eur na mesiac. Domácnosť jednotlivca s mesačným príjmom nižším ako je uvedená suma, sa nachádza v pásme ohrozenia rizikom chudoby. Mieru rizika chudoby na Slovensku najvýraznejšie ovplyvňuje postavenie na trhu práce. Najvyššie riziko chudoby zaznamenali u nezamestnaných (49,5 %). Oproti predchádzajúcemu roku je to nárast o 1,5 percentuálneho bodu.

Neúplné domácnosti sú ohrozené najviac

Najvyššie riziko chudoby podľa typu domácností evidujú štatistici v domácnostiach s tromi a viac závislými deťmi, a v neúplných domácnostiach, ktoré tvoria osamelí rodičia s najmenej jedným závislým dieťaťom . Oproti predchádzajúcemu roku ide o nárast rizika chudoby najmä v skupine neúplných domácností s jedným a viac deťmi , ktoré patria k najohrozenejším typom domácností. Najohrozenejšou vekovou skupinou z hľadiska príjmovej chudoby sú deti vo veku do 18 rokov.

Viac..  Budúcnosť EÚ: návrhy Parlamentu na zmenu zmlúv

Stred a východ Slovenska sú nad priemerom

Regionálne rozdiely v oblasti príjmov na Slovensku sa podľa ŠÚ odrážajú aj v číslach o chudobe v jednotlivých krajoch, pri zohľadnení národnej hranice rizika chudoby. Najmenej ohrození rizikom chudoby sú obyvatelia Bratislavského kraja . Pod úrovňou sú aj všetky tri kraje západného Slovenska – Trnavský kraj, Trenčiansky kraj  a Nitriansky kraj. Regióny stredného, respektíve východného Slovenska sú na tom horšie. Podiel obyvateľstva ohrozeného chudobou je nad slovenským priemerom. Najvyšší podiel ľudí ohrozených chudobou je v Prešovskom a Košickom kraji (18,1 %, respektíve 15,5 %). Nad celonárodnou hranicou miery chudoby sú aj obyvatelia stredného Slovenska – Žilinského kraja (13,7 %) a Banskobystrického kraja (14,2 %).

V rámci medzinárodného porovnávania miery rizika chudoby štatistici upozorňujú, že že indikátor je pre jednotlivé krajiny počítaný vo vzťahu k ich národným hraniciam chudoby. Slovensko aj napriek týmto výsledkom, dlhodobo patrí medzi päť krajín EÚ s najnižšou mierou rizika chudoby.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Nechceme zo Slovenska druhé Maďarsko

Európska ľudová strana navrhuje diskusiu o situácii na Slovensku na budúcotýždňovom plenárnom zasadnutí. Podľa europoslanca …

Consent choices