Karanikolov
Emil Karanikolov, minister hospodárstva Bulharska, ktoré v súčasnosti predsedá Rade EÚ. PHOTO: © European Union- EP.

Rada EÚ odobrila obchodné rokovania s Austráliou a Novým Zélandom

Rada dnes poverila Komisiu začatím obchodných rokovanís Austráliou a Novým Zélandom a prijala príslušné smernice na rokovania s týmito krajinami.

„Dnešné rozhodnutie začať obchodné rokovania s Austráliou a Novým Zélandom vysiela obom krajinám silný signál, že si ceníme naše partnerstvo a chceme posilniť existujúce vzťahy s týmito krajinami. Svetu ním zároveň pripomíname, že EÚ je odhodlaná plniť svoje záväzky v oblasti otvorenosti, voľného obchodu a globálnej spolupráce,“  uviedol Emil Karanikolov, minister hospodárstva Bulharska, ktoré v súčasnosti predsedá Rade EÚ.

Dohody o obchode s oboma krajinami by sa v prvom rade zamerali na obmedzenie existujúcich prekážok obchodu, odstránenie ciel na tovar a zabezpečenie lepšieho prístupu pre služby a verejné obstarávanie v Austrálii a na Novom Zélande. Dohody o voľnom obchode budú mať najväčší prínos pravdepodobne pre odvetvia motorových zariadení, strojov, chemikálií, spracovaných potravín a služieb.

Mandáty sú zamerané najmä na ochranu zraniteľných odvetví, akými je napríklad poľnohospodárstvo, a to zabezpečením maximálneho prínosu z otvorenia trhu bez poškodenia miestnych producentov. Nezahŕňajú úplnú liberalizáciu obchodu s poľnohospodárskymi produktmi, pretože na túto oblasť sa bude vzťahovať osobitný prístup.

Mandáty predstavujú komplexný a moderný rámec založený na najprísnejších normách v oblasti práce, bezpečnosti, životného prostredia, klímy a ochrany spotrebiteľa.

Komisia predložila návrhy mandátov v septembri 2017 po úspešných prípravných rokovaniach, ktorých cieľom bolo vymedziť rozsah pôsobnosti budúcich dohôd.

EÚ už s Austráliou a Novým Zélandom úzko spolupracuje v otázkach hospodárskej a obchodnej politiky v rámci dohôd o partnerstve, ktoré s týmito krajinami uzavrela v roku 2008 resp. 2017. EÚ má okrem toho s oboma krajinami dvojstranné dohody o vzájomnom uznávaní určitých technických osvedčení, ktorými sa uľahčuje obchod s priemyselnými výrobkami tak, že sa znižujú náklady spojené s testovaním a osvedčovaním vyvážaných aj dovážaných výrobkov. Prekážky obchodu sú vo všeobecnosti obmedzené, ale v niektorých sektoroch, ako napríklad poľnohospodárstvo alebo textilné výrobky, sú aj naďalej dosť podstatné.

Viac..  Nové krajiny z členstva v Únii profitovali, rástli rýchlejšie ako priemer EÚ

Kľúčové údaje o obchode s Austráliou: EÚ je tretí najväčší obchodný partner Austrálie. Ročná obchodná bilancia dosiahla v roku 2017 viac ako 47,7 miliardy EUR, pričom EÚ mala kladnú obchodnú bilanciu vo výške viac ako 21 miliárd EUR. EÚ vyváža do Austrálie najmä výrobky, kým Austrália vyváža do EÚ najmä nerastné suroviny a poľnohospodárske produkty. Obchodné spoločnosti EÚ poskytli v roku 2016 Austrálii komerčné služby v hodnote takmer 20 miliárd EUR a výška ich investícií v tejto krajine presiahla 160 miliárd EUR.

Kľúčové údaje o obchode s Novým Zélandom: EÚ je pre Nový Zéland druhý najväčší obchodný partner po Austrálii s ročnou obchodnou bilanciou presahujúcou v roku 2017 8,7 miliardy EUR. Nový Zéland vyváža do EÚ najmä poľnohospodárske produkty, zatiaľ čo EÚ vyváža do tejto krajiny predovšetkým výrobky a priemyselný tovar. EÚ má s Novým Zélandom kladnú obchodnú bilanciu 1,9 miliardy EUR (údaj z roku 2017) a priame zahraničné investície obchodných spoločností EÚ na Novom Zélande presahujú 10 miliárd EUR.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices