zdravie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európsky dvor audítorov preskúma cezhraničnú zdravotnú starostlivosť

Európsky dvor audítorov vykonáva audit opatrení v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v EÚ. Audítori preskúmajú monitorovanie a podporu Európskej komisie pri implementácii právnych predpisov EÚ týkajúcich sa prístupu k cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, doteraz dosiahnuté výsledky, pokiaľ ide o pacientov, a účinnosť rámca financovania EÚ a financovaných opatrení.

Audit sa bude týkať aj sektora elektronického zdravotníctva, v ktorom sa na zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti a zdravia občanov používajú informačné technológie. Audítori dnes uverejnili podkladový dokument o systéme cezhraničnej zdravotnej starostlivosti EÚ ako zdroj informácií pre tých, ktorí sa o túto tému zaujímajú.

Dôležitým cieľom politiky v oblasti zdravia EÚ je zabezpečiť práva prístupu pacientov k bezpečnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti, a to aj za hranicami členských štátov v rámci EÚ, a ich práva na úhradu nákladov na zdravotnú starostlivosť. Ide tiež o jednu zo zásad vnútorného trhu.

„Napriek tomu, že väčšina pacientov v EÚ získava zdravotnú starostlivosť vo svojej vlastnej krajine, v niektorých situáciách môže byť najdostupnejšia alebo najvhodnejšia starostlivosť v inom členskom štáte,“ uviedol Janusz Wojciechowski, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za tento audit. „Sú s tým spojené komplexné otázky, pokiaľ ide o pacientov, zdravotnícke systémy a zdravotníckych pracovníkov.“

Systémy zdravotnej starostlivosti v Európe sú pod tlakom z dôvodu starnutia obyvateľstva a zvyšujúcich sa rozpočtových obmedzení v posledných desiatich rokoch. V roku 2016 predstavovali osoby vo veku 65 a viac rokov 19,2% obyvateľstva EÚ, čo je 2,4% nárast v porovnaní s obdobím spred desiatich rokov. S ohľadom na tieto demografické zmeny sa predpokladá, že tento podiel sa v nasledujúcich rokoch ešte zvýši, a môže viesť k prehĺbeniu nerovností v oblasti zdravia v EÚ.

Viac..  M. Lexmann: Uľahčíme mobilitu osobám so zdravotným postihnutím

V rámci auditu sa uskutočnia kontroly v Dánsku, vo Švédsku, v Holandsku, Taliansku a Litve. Správa bude pravdepodobne uverejnená v prvej polovici roku 2019.

O dac

Odporúčame pozrieť

klima

Ciele Únie v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 sú ohrozené

Európsky dvor audítorov (EDA) v správe predstavenej v pondelok spochybnil úspešnosť záväzku EÚ znížiť do …

Consent choices