Juncker, Malmstrom
Predseda Komisie Jean-Claude Juncker a komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmström. PHOTO: © European Union.

Zajtra nadobudnú účinnosť nové pravidlá na ochranu obchodu

Všetky nové prešetrovania, ktoré sa začnú v tento deň alebo neskôr, sa uskutočnia podľa modernizovaných antidumpingových a antisubvenčných pravidiel.

Zmeny, ktoré budú od zajtra platiť, sa zameriavajú na modernizáciu nástrojov EÚ na ochranu obchodu. Umožnia EÚ uložiť v niektorých prípadoch vyššie clá vďaka zmene „pravidla nižšieho cla“; skrátiť obdobie prešetrovania, a tým urýchliť postup; zvýšiť transparentnosť a predvídateľnosť systému pre spoločnosti z EÚ a zohľadniť prísne environmentálne a sociálne normy platné v EÚ. Týmito zmenami sa uzatvára zásadná reforma nástrojov EÚ na ochranu obchodu, ktorej súčasťou je aj nová antidumpingová metodika zavedená v decembri minulého roka.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti povedal: „EÚ je za otvorený a spravodlivý obchod, avšak voľný obchod nezastávame naivne. Odhodlanosť brániť naše záujmy, keď je to potrebné, sme ukázali prijatím antidumpingových a antisubvenčných opatrení. Teraz máme k dispozícii nové a vylepšené pravidlá na ochranu obchodu, ktoré nám umožnia čeliť niektorým zo súčasných výziev v oblasti svetového obchodu. Jedno je isté – urobíme všetko, čo je nevyhnutné, aby sme ochránili európskych výrobcov a pracovníkov, ak ostatní narušia trh alebo nedodržia pravidlá.“

Komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová v tejto súvislosti vyhlásila: „Táto dlho očakávaná reforma sa stala napokon skutočnosťou a môžeme ju uviesť do praxe. Európske podniky potrebujú moderný súbor pravidiel. Pevne verím, že vďaka týmto zmenám sme dostali potrebné nástroje na účinnú ochranu nášho priemyslu pred nekalými obchodnými praktikami. Veríme v otvorený obchod založený na pravidlách. Teraz dokážeme naše spoločnosti lepšie chrániť, ak iné krajiny nebudú dodržiavať pravidlá.“

Novými pravidlami sa skráti súčasné 9-mesačné obdobie prešetrovania na uloženie predbežných opatrení na 7 mesiacov a systém bude transparentnejší. Prínosom pre podniky bude systém včasného varovania, ktorý ich upozorní na uloženie predbežných ciel, vďaka čomu sa budú môcť prispôsobiť novej situácii. Komisia podporí menšie a stredné podniky (MSP) prostredníctvom osobitnej asistenčnej služby, ktorá im uľahčí účasť na konaní na ochranu obchodu.

Viac..  Týždeň v EP: Boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí v online prostredí či zabránenie znečisťovaniu morí

Okrem toho v dôsledku zmeny tzv. „pravidla nižšieho cla“ bude môcť EÚ v niektorých prípadoch uložiť vyššie clá. Bude sa to týkať všetkých antisubvenčných a antidumpingových konaní o dovoze výrobkov vyrobených s použitím surovín a energie dodávaných za umelo nízku cenu.

V rámci prešetrovaní Komisia pri výpočte úrovní ciel, ktoré môže uložiť, na základe hospodárskej škody spôsobenej podnikom zohľadní aj náklady na dodržiavanie právnych predpisov EÚ v sociálnej a environmentálnej oblasti. Zároveň vo všeobecnosti nebude akceptovať cenové záväzky krajín, ktoré nedostatočne dodržiavajú základné normy Medzinárodnej organizácie práce a environmentálne dohody. Po prvýkrát sa do prešetrovaní na ochranu obchodu budú môcť zapojiť aj odborové zväzy.

Kontext

Táto dohoda spolu s novou antidumpingovou metodikou, ktorá už nadobudla účinnosť, predstavuje prvé zásadné prepracovanie antidumpingových a antisubvenčných nástrojov EÚ za posledných 15 rokov. Je výsledkom takmer päťročného úsilia vrátane rozsiahlych konzultácií s mnohými zainteresovanými stranami a rokovaní s Európskym parlamentom a Radou.

Komisia prvýkrát navrhla reformu nástrojov EÚ na ochranu obchodu v roku 2013. Rada dospela ku kompromisu v decembri 2016. Po dosiahnutí politickej dohody medzi inštitúciami EÚ v decembri 2017 schválila Rada daný kompromis v apríli 2018. Po konečnom schválení nových pravidiel Európskym parlamentom nadobudnú nové právne predpisy účinnosť 8. júna.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices