Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Namiesto posilňovania postavenia žien sa často koketuje s obmedzovaním ich práv

Podstatou momentálne často odmietaného Istanbulského dohovoru je úcta k rovnocennému postaveniu žien v spoločnosti a k ich právam na ochranu, bezpečný a dôstojný život. Pri príležitosti piateho výročia podpísania tohto dohovoru sa bude plénum Európskeho parlamentu (EP) zaoberať aktuálnym stavom jeho prijímania v rámci jednotlivých členských štátov Európskej únie.

Problémom diskusie o Istanbulskom dohovore v niektorých krajinách je veľká miera prekrúcania a demagógie zo strany jeho odporcov. Často sa k nemu vyjadrujú tí, ktorí si nikdy nedali námahu dôsledne sa zaoberať jeho obsahom a pointou. Vytýkané nejednoznačné formulácie, či podsúvanie nejakej rodovej ideológie sú totiž len mýty, ktoré sa krajne konzervatívnym kruhom darí bohužiaľ dlhodobo úspešne šíriť,“ zdôraznila poslankyňa EP Monika Beňová.

Prirodzenou reakciou domácich politikov by malo byť krotenie vzniknutých vášní a výraznejšie zameranie sa na potrebu zvyšovania rešpektu a úcty k ženám. Bohužiaľ sme dnes svedkami presného opaku,“ pripomenula europoslankyňa.

Viac..  R. Hajšel: Z EURÓPSKEJ PODPORY VODÍKA MÔŽE ŤAŽIŤ AJ SLOVENSKO

Okrem podceňovania potreby systematického posilňovania postavenia žien v našej spoločnosti sa naopak objavujú snahy o obmedzovanie ich už existujúcich práv. To sa týka predovšetkým legislatívneho návrhu slovenských fašistov, ktorí chcú zasahovať do súkromia a reprodukčných práv žien na Slovensku,“ uzavrela Monika Beňová.

O dac

Odporúčame pozrieť

benova

M. Beňová: Výzvy na posilňovanie demokratizácie európskych volieb sú falošné

Plénum Európskeho parlamentu sa zaoberalo návrhom na posilnenie európskeho rozmeru organizácie eurovolieb v júni budúceho …

Consent choices