Peter Jezek
Europoslanec Petr Ježek. PHOTO: © European Union- EP.

Petr Ježek: Digitálne hospodárstvo sa nezdaňuje tak, ako by sa malo

Nový výbor EP pre finančnú trestnú činnosť a daňové podvody sa zameria aj na digitálne hospodárstvo. Podľa jeho predsedu nie je táto oblasť adekvátne zdaňovaná. 

Špeciálny daňový výbor (TAX3), ktorý bude fungovať až do marca 2019, bude pokračovať v práci, ktorú vykonával predchádzajúci výbor PANA. Zameria sa však aj na nové otázky v oblasti zdaňovania.
Jeho predseda, český poslanec zo skupiny ALDE Petr Ježek hovorí o budúcich výzvach.

Nový výbor sa zameriava na  finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky. Viete nám povedať konkrétne príklady?

Mandát výboru TAX3 je trochu širší než mandát jeho predchodcov. Mali sme výbory TAX1 a TAX2, tie sa ale zaoberali výlučne daňovými pravidlami. Výbor PANA mal širší záber, vrátane finančnej trestnej činnosti, vyhýbania sa daňovým povinnostiam, či daňovým únikom. Zaoberal sa ale predovšetkým zisteniami z tzv. Panama papers. Novovzniknutý Výbor TAX3 bude stavať na práci predošlých výborov, potrebujeme napríklad zistiť, či a ako boli odporúčania od výborov aplikované v praxi. TAX3 sa bude zaoberať aj daňovými podvodmi, ktoré sa objavili v dokumentoch Paradise Papers, či digitálnym zdaňovaním,  ale aj problémom niektorých členských štátov, ktoré obchodujú so štátnym občianstvom.

Boli ste spravodajcom výboru PANA, ktorý riešil pranie špinavých peňazí a daňové podvody. Keď sa spätne pozriete na vykonanú prácu výboru, čo ešte musí EÚ spraviť?

Tento proces stále prebieha. Predchádzajúci výbor predložil odporúčania a TAX3 sa bude zaoberať tým, ako sa riešia a aplikujú v praxi.

Budeme sa tiež podrobne zaoberať témou zdanenia digitálneho hospodárstva, pretože podľa nášho názoru sa toto odvetvie nezdaňuje tak, ako by sa malo. Dane, ktoré platia digitálne spoločnosti, sú iba zlomkom toho, čo platia bežné firmy. Niektoré americké spoločnosti zarobia viac než polovicu zisku mimo USA. Napriek tomu tento zisk podlieha zdaneniu na území USA.

V posledných rokoch boli pri odhaľovaní daňových podvodov a finančných trestných činov kľúčoví tzv. „whistlebloweri“ (informátori) a investigatívni novinári. Čo môže EÚ urobiť pre to, aby poskytla týmto ľuďom viac ochrany a tí mohli naďalej pokračovať v práci?

Zatiaľ nedošlo ku žiadnej formálnej dohode, ale nedávno komisia predložila návrh smernice o ochrane oznamovateľov. Zvažujeme rôzne opatrenia na ich ochranu, ako napríklad finančná kompenzácia, či právna podpora v prípade, ak by z dôvodu oznamovania napr. krátenia daní prišli o prácu. Tejto problematike však musíme venovať viac pozornosti a preskúmať ju podrobnejšie, čiastočne z toho dôvodu, že situácia je v jednotlivých členských štátoch odlišná.

Viac..  Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Pokiaľ ide o dôveru v naše finančné a daňové systémy, kde sa zhruba nachádzame?

Záleží na krajine. Napríklad ja pochádzam z Českej Republiky a mám pocit, že táto téma bežne občanov až tak nezaujíma. Ale čítal som o iných členských krajinách, kde sú napríklad vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky pre občanov významným problémom. Ak majú občania pocit, že sa s nimi zaobchádza nespravodlivo a že niektorí jednotlivci a spoločnosti sa môžu vyhýbať plateniu daní, to samozrejme podkopáva dôveru v celý finančný systém a možno aj dôveru voči vláde ako takej. Na druhej strane, ak budeme veci v oblasti zdaňovania robiť poriadne a spravodlivo, mohlo by to pomôcť preklenúť priepasť s tými, ktorí sa cítia opomenutí kvôli globalizácii.

Niektoré príklady nadnárodných spoločností sú priam zarážajúce. Nemalo by im byť umožnené predávať výrobky (či sú to dáta, alebo napríklad autá) v jednom členskom štáte EÚ a súčasne platiť väčšinu daní v inej krajine, či mimo EÚ. To jednoznačne nie je fér. Nemá to zmysel, ale globalizácia a nové technológie to umožňujú. V súčasnosti existujú legislatívne návrhy a diskutujú o nich členské štáty s radou. Je na nich, či podporia spoločný základ dane z príjmov právnických osôb. Stále však existujú krajiny, ktoré profitujú z tejto zvláštnej daňové schémy a majú tendenciu blokovať návrhy. Dúfam ale, že skôr či neskôr tlak ostatných členských štátov, parlamentu a najmä občanov umožní prijať nové pravidlá.

O dac

Odporúčame pozrieť

emisie skleníkových plynov

Komisia zaregistruje Európsku iniciatívu občanov o zdaňovaní emisií skleníkových plynov

Európska komisia sa rozhodla zaregistrovať európsku iniciatívu občanov s názvom „Save the Planet by shifting …

Consent choices